Tag: chỉ thị

Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ban Bí thư: Tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê bằng vốn đầu tư công

Ban Bí thư chỉ thị có cơ chế, chính sách ưu đãi thực chất, đủ hấp dẫn để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư, phát triển nhà ở xã hội.

Ban Bí thư: Quyết tâm gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' thủy sản trong năm 2024

Ban Bí thư yêu cầu các cấp, tổ chức đảng, chính quyền... xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Thành ủy Hà Nội: Cán bộ phải tận tâm trong ứng xử, giao tiếp khi phục vụ dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường phối hợp phòng chống bạo lực học đường

Tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn còn diễn biến phức tạp.

Thành ủy Hà Nội: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy thiệt hại về người

Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thủ đô trong tình hình mới vừa được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ký.

Giá thế giới tăng từng ngày, Bộ Nông nghiệp đề xuất Thủ tướng ra chỉ thị về tăng cường xuất khẩu gạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có tờ trình, đề xuất Thủ tướng xem xét ban hành chỉ thị về tăng cường xuất khẩu gạo trong tình hình mới.

Chống kẹt xe: Di dời trụ sở cơ quan nhà nước, trường đại học, bệnh viện lớn ra ngoài khu trung tâm

Ban Bí thư xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra dự án đường cao tốc có cốt đường 'cao hơn bình thường'

Thủ tướng giao các bộ, UBND các tỉnh, thành phố lập lại kỷ cương, khắc phục những bất cập trong công tác tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công trình ngành giao thông.

Thủ tướng: Báo về cơ quan những cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông

Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan để xử lý nghiêm.