Thứ 3, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục

12/11/2020 13:39 GMT+7

TTO - Có 100% nhân sự chủ chốt cấp tỉnh trúng cử đúng phương án nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt, những biểu hiện vận động, tranh thủ phiếu bầu, cơ bản được kiềm chế, khắc phục.

Vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Dương, phó trưởng Ban Tổ chức trung ương - Ảnh: L.H

Ông Nguyễn Quang Dương, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, cho biết tại hội nghị báo cáo viên tháng 11, do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức ngày 12-11.

Thông báo về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Quang Dương khẳng định công tác chuẩn bị nhân sự kỳ này được các cấp ủy đặc biệt coi trọng, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định hướng dẫn của trung ương và cấp trên.

Ban thường vụ các cấp đã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, riêng ở cấp trung ương đã quy hoạch bổ sung quy hoạch trên 2.800 lượt cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Ở các cấp cũng làm như vậy theo phân cấp quản lý.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Dương, công tác nhân sự cấp ủy lần này có điểm mới là thực hiện theo quy trình 5 bước và được chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp cơ sở và cấp ủy tỉnh đều thực hiện giảm 5% so với nhiệm kỳ trước. Đây là yêu cầu được đưa ra trong chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cấp tỉnh đều thực hiện giảm 5%.

Cùng với việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp cũng được chuẩn bị. Việc bầu thực hiện theo đúng quy định của trung ương và cấp trên. Chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai tốt ở tất cả đại hội các cấp.

Về bầu cử cấp ủy và đại biểu đi dự đại hội cấp trên, ông Nguyễn Quang Dương cho biết các cấp ủy được bầu đảm bảo đủ số lượng, giảm so với nhiệm kỳ trước.

Theo thống kê của Ban Tổ chức trung ương, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉ lệ cấp ủy viên là nữ ở cả 3 cấp đều cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong đó, đại biểu nữ cấp cơ sở đạt 21%, tăng 2%; cấp trên trực tiếp cơ sở đạt 17%, tăng 2%; cấp trực thuộc trung ương đạt 16%, tăng 3% so với nhiệm kỳ trước.

Tỉ lệ cấp ủy viên trẻ ở nhiều đảng bộ giảm so với kỳ trước, trong khi tỉ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số ở cấp trực thuộc trung ương tăng 1% so với nhiệm kỳ trước.

Về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước, ở cơ sở, cấp ủy có trình độ trên đại học đạt 16%, tăng 5%; cấp trên trực tiếp cơ sở có trình độ trên đại học 37%, tăng 17%; cấp trực thuộc trung ương đạt 67%, tăng 23%.

Việc bầu cử bí thư, phó bí thư cấp ủy, thực hiện theo đúng quy định trung ương, đặc biệt đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kỳ này, ở tất cả các cấp, việc bầu cấp ủy, bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, cơ bản đúng theo phương án xây dựng đã được cấp trên phê duyệt, ông Nguyễn Quang Dương khẳng định.

Đặc biệt, ở cấp trực thuộc trung ương, tất cả người được giới thiệu bầu làm cán bộ chủ chốt như bí thư, phó bí thư cấp ủy, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt thì đều trúng cử tập trung, nhiều người trúng cử rất cao, đạt 100%.

Theo ông Nguyễn Quang Dương, đây là điều rất vui mừng của nhiệm kỳ này. Tất cả đồng chí được giới thiệu bầu làm cán bộ chủ chốt đều được đại hội tín nhiệm và tín nhiệm cao.

Kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ 63 tỉnh, thành Kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ 63 tỉnh, thành

TTO - Cùng Tuổi Trẻ Online nhìn lại kết quả chi tiết nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ 63 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BẢO NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận