Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Uy tín tăng nhờ... vay được nợ

12/11/2015 08:33 GMT+7

TT - Vậy là Quốc hội đã cho phép Chính phủ phát hành tối đa 3 tỉ USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn dài với lãi suất thấp để đảo nợ.

Theo nhiều ý kiến thì làm như vậy chẳng những không làm tăng nợ mà còn tận dụng được lãi suất rẻ? Đâu phải vậy. Bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu, cứ 1 đồng vay thêm cũng đều là nợ.

Lãi suất vay nợ lần này có thể thấp nhưng còn lãi suất hiệu lực, tức là tăng tỉ giá sau này, ai biết được khi trả nợ lãi suất thật sự phải trả, gồm cả tăng tỉ giá sẽ cao đến mức nào?

Thậm chí nhiều đại biểu Quốc hội còn cho rằng phát hành trái phiếu quốc tế để làm tăng thêm uy tín quốc gia?

Lịch sử tài khóa và tiền tệ thế giới đâu có nói đến một nước nào đó vay nợ nước ngoài là uy tín tăng lên. Quốc gia có uy tín cao, vay nợ lãi suất thấp thì đúng rồi. Nhưng đâu phải cứ vay được nợ là có uy tín cao? Mà cũng đâu phải nước nào đó vay với lãi suất thấp thì có uy tín cao.

Mặt bằng lãi suất đôla cả thế giới lúc này giảm đi thì đương nhiên Việt Nam cũng được hưởng lợi theo chứ đâu phải vì có uy tín cao nên vay được lãi suất thấp?

Huống hồ trong thông báo mới đây vào ngày 30-10, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch, và trước đó vào ngày 25-8 là Moody's, vẫn xếp hạng trái phiếu chính phủ Việt Nam còn ở mức đầu cơ.

Mà xếp hạng ở mức đầu cơ thì lãi suất làm sao thấp được. Nhà đầu tư nước ngoài đâu có nhầm lẫn như thế.

Nhưng bàn đến nợ công mà nói đến các chi tiết kỹ thuật như trên đâu phải vai trò của Quốc hội. Đó là việc của các nhà kinh doanh tiền tệ chuyên nghiệp. Quốc hội lẽ ra phải chất vấn và bàn thảo liệu vay 3 tỉ USD nợ quốc tế có áp đặt rủi ro lên ngân sách quốc gia hay không.

Các tranh luận căng thẳng về nợ công giữa quốc hội và chính phủ ở các nước vì vậy có khi dẫn đến bế tắc. Nhưng cũng có khi dẫn đến thỏa hiệp với kết quả không ai hài lòng.

Tranh luận ở diễn đàn Quốc hội lần này về phát hành trái phiếu quốc tế có kết quả hoàn toàn giống với đề xuất ban đầu của Chính phủ.

Cuộc sống thực có phải đúng như thế? Đó mới là điều đáng suy nghĩ về những tranh luận, góp ý cho vấn đề nợ công, phát hành trái phiếu trong nước và giờ đây là trái phiếu quốc tế.

TRẦN NGỌC THƠ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận