Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Yêu cầu kiểm soát chặt nợ công

11/11/2015 08:14 GMT+7

TT - Đó là một trong những mệnh lệnh được thể hiện trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 được Quốc hội thông qua

* Cần 11.000 tỉ đồng để tăng lương 5%

Yêu cầu kiểm soát chặt nợ công  được Quốc hội thông qua ngày 10-11 với 447/447 đại biểu có mặt bấm nút tán thành.

“Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn theo nghị quyết của Quốc hội, nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là các khoản vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ, tiếp tục cơ cấu lại các khoản vay theo hướng tăng tỉ trọng vay trung, dài hạn với lãi suất phù hợp” - nghị quyết nêu.

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu “tiếp tục cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa chi đầu tư, chi thường xuyên và chi trả nợ, theo hướng chi đầu tư tăng nhanh hơn”.

Cũng trong nghị quyết này, Quốc hội lưu ý phải “nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính công và cải cách hành chính, thực hiện nghiêm nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát năng lực, thái độ thực thi pháp luật, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân”.

Về một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016, Quốc hội quyết nghị: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%...

* Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh đề xuất tăng 5% lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 1-5-2016 của Chính phủ, ông Bùi Sĩ Lợi - phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia - cho rằng việc này xuất phát từ tình hình thực tiễn cán bộ công chức viên chức có khó khăn, mức lương cơ sở quá thấp.

Bên cạnh đó, cũng xuất phát từ việc Chính phủ sắp xếp cân đối lại, tiết kiệm một số khoản chi.

Để tăng 5% (tương đương 60.000 đồng, từ mức 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng) cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì cần đến 11.000 tỉ đồng/năm.

LÊ KIÊN - VIỄN SỰ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận