Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Tướng về hưu không được lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý khi đương chức

28/06/2020 22:03 GMT+7

TTO - Người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi nghỉ hưu 12 tháng.

Tướng về hưu không được lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý khi đương chức - Ảnh 1.

Người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được mở doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý khi đương chức - Ảnh: B.Q.P

Đó là một trong những nội dung dự thảo thông tư sẽ được bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành trong thời gian tới theo đề nghị của chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Thông tư này được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, nghị định 59 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng trong ngành quốc phòng.

Theo đó, dự thảo quy định người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội thuộc 5 lĩnh vực sau không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi nghỉ hưu:

- Quản lý công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế, hậu cần, kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

- Quản lý ngân hàng trong quân đội.

- Quản lý công tác thanh tra quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và tương đương trở lên.

- Cán bộ quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.

- Quản lý nghiên cứu đề tài khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong 12 tháng kể từ khi nghỉ hưu trong các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Việc quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, các công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi nghỉ hưu áp dụng đối với các cán bộ, nhân viên ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà trường trong quân đội, viện nghiên cứu, trung tâm, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở lên thuộc Bộ Quốc phòng.

Dự thảo thông tư mới của Bộ Quốc phòng cũng quy định chi tiết thời gian và danh mục các lĩnh vực công việc phải chuyển đổi công tác trong quân đội. Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong quân đội là 5 năm (đủ 60 tháng) liên tục.

Đồng thời, dự thảo cũng đưa ra quy định nghiêm cấm những hành vi lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, nhân viên.

Sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần Sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần

TTO - Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quốc phòng sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Võ Trọng Việt khẳng định sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần.

B.NGỌC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận