Thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Tư vấn cách tính ngày nghỉ phép

14/12/2011 10:01 GMT+7

TTO - * Chúng tôi đang làm việc cho một công ty xây dựng. Công ty tính ngày nghỉ phép như sau: một năm có 12 ngày nghỉ phép thì một tháng làm việc người lao động (NLĐ) được nghỉ 1 ngày phép, nếu trong tháng đó NLĐ không nghỉ thì vẫn không được cộng dồn ngày phép vào lương tháng đó.

Ví dụ tháng 11-2011 có 30 ngày, trong đó có 4 ngày chủ nhật và 26 ngày làm việc. NLĐ làm việc đủ 26 ngày công thì có được cộng thêm 1 ngày phép tính vào ngày công trong tháng là 27 ngày công để tính tiền lương không? Xin hỏi theo Bộ Luật lao động như vậy có đúng không?

(Nguyễn Linh)

- Điều 74 Bộ Luật lao động (BLLĐ) quy định NLĐ có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:

a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

b) 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi.

c) 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, hoặc người làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Điều 75 BLLĐ quy định số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm theo quy định thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày.

Theo quy định tại điều 76 BLLĐ, NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần. Người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ của hai năm để nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp ba năm một lần thì phải được người sử dụng lao động đồng ý.

Tại điểm c khoản 1 điều 61 BLLĐ cũng quy định khi NLĐ làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau: vào ngày nghỉ có hưởng lương, NLĐ được trả ít nhất 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

Căn cứ theo các quy định pháp luật nêu trên, đối với trường hợp NLĐ đã làm việc thêm giờ của những ngày nghỉ hằng năm thì NLĐ đương nhiên được hưởng tiền lương làm thêm giờ của ngày nghỉ hằng năm ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm. Do đó cách tính ngày nghỉ phép của công ty bạn là trái với quy định của pháp luật lao động.

Trong trường hợp tháng 11-2011 có 30 ngày, trong đó có bốn ngày chủ nhật, NLĐ tại công ty bạn làm việc 26 ngày (bao gồm 25 ngày làm việc theo quy định và một ngày nghỉ phép) thì tiền lương của NLĐ trong tháng được tính như sau:

(25 x 100% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm + 1 x “ít nhất” 300% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm) (tổng cộng NLĐ được trả lương ít nhất là 28 ngày công).

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP(Văn phòng luật sư Gia Thành)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận