Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Thương mại: Điểm chuẩn tăng 3 điểm

04/10/2020 18:20 GMT+7

TTO - Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Giao thông vận tải và Trường ĐH Thương mại năm 2020 đều tăng từ 3 đến 3,5 điểm so với ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2019.

Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT 2020.

Theo đó, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất 25 điểm, cao hơn 3,5 điểm so với ngành có điểm chuẩn cao nhất (công nghệ thông tin) của trường này vào năm 2019.

Năm nay, trường còn hai ngành có điểm chuẩn cao là công nghệ thông tin: 24,75 điểm và ngành kỹ thuật ôtô: 24,55 điểm.

Thí sinh có thể xem điểm chuẩn dưới đây:

1

Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải)

7340101

A00, A01, D01, D07

23.30

≥ 8.80

≤ 5

2

Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp)

7340301

A00, A01, D01, D07

23.55

≥ 8.80

≤ 4

3

Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế bưu chính - viễn thông)

7310101

A00, A01, D01, D07

22.80

≥ 8.00

≤ 3

4

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

22.00

≥ 7.60

≤ 7

5

Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố, Vận tải - thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị)

7840101

A00, A01, D01, D07

21.95

≥ 8.20

≤ 2

6

Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ôtô, Kinh tế vận tải đường sắt)

7840104

A00, A01, D01, D07

20.70

≥ 7.20

≤ 3

7

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

25.00

≥ 9.00

≤ 3

8

Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông)

7580301

A00, A01, D01, D07

20.40

≥ 7.60

≤ 4

9

Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - tin ứng dụng)

7460112

A00, A01, D07

16.40

≥ 6.40

1

10

Ngành Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

24.75

≥ 9.00

≤ 3

11

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông)

7510104

A00, A01, D01, D07

18.00

≥ 7.60

≤ 2

12

Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông)

7520320

A00, B00, D01, D07

16.05

≥ 5.20

≤ 5

13

Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí)

7520103

A00, A01, D01, D07

23.10

≥ 8.60

≤ 6

14

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)

7520114

A00, A01, D01, D07

23.85

≥ 7.80

≤ 2

15

Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng)

7520115

A00, A01, D01, D07

21.05

≥ 8.80

1

16

Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính

7520116-01

A00, A01, D01, D07

16.70

≥ 5.80

1

17

Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy - toa xe

7520116-02

A00, A01, D01, D07

16.35

≥ 3.60

1

18

Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực

7520116-03

A00, A01, D01, D07

19.40

≥ 7.40

≤ 3

19

Ngành Kỹ thuật ôtô

7520130

A00, A01, D01, D07

24.55

≥ 8.80

≤ 4

20

Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp)

7520201

A00, A01, D07

21.45

≥ 7.20

≤ 2

21

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông)

7520207

A00, A01, D07

22.40

≥ 8.60

≤ 7

22

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa)

7520216

A00, A01, D07

24.05

≥ 8.80

≤ 4

23

Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng)

7580201

A00, A01, D01, D07

17.00

≥ 7.40

≤ 2

24

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Cảng công trình biển)

7580202

A00, A01, D01, D07

16.55

≥ 5.00

1

25

Chuyên ngành Cầu đường bộ

7580205-01

A00, A01, D01, D07

17.10

≥ 7.40

1

26

Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ

7580205-02

A00, A01, D01, D07

17.15

≥ 6.00

1

27

Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro

7580205-03

A00, A01, D01, D07

16.75

≥ 6.00

≤ 3

28

Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu - đường sắt, Đường sắt đô thị

7580205-04

A00, A01, D01, D07

17.20

≥ 6.20

1

29

Nhóm chuyên ngành: Đường ôtô và Sân bay, Cầu - đường ôtô và Sân bay

7580205-05

A00, A01, D01, D07

16.20

≥ 6.00

1

30

Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị

7580205-06

A00, A01, D01, D07

16.15

≥ 6.20

≤ 2

31

Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường

7580205-07

A00, A01, D01, D07

16.45

≥ 5.80

≤ 2

32

Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình

7580205-08

A00, A01, D01, D07

16.10

≥ 7.00

1

33

Ngành Quản lý xây dựng

7580302

A00, A01, D01, D07

17.20

≥ 6.20

≤ 4

34

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật)

7580205QT

A00, A01, D01, D07

16.25

≥ 6.60

1

35

Ngành Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh)

7480201QT

A00, A01, D01, D07

23.30

≥ 8.40

1

36

Ngành Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao Cơ khí ôtô Việt - Anh)

7520103QT

A00, A01, D01, D07

20.70

≥ 8.20

≤ 9

37

Ngành Kỹ thuật xây dựng (chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

7580201QT-01

A00, A01, D01, D07

16.20

≥ 4.80

≤ 3

38

Ngành Kỹ thuật xây dựng (chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ xây dựng Việt – Pháp)

7580201QT-02

A00, A01, D01, D03

16.25

≥ 6.00

1

39

Ngành Kinh tế xây dựng (chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh)

7580301QT

A00, A01, D01, D07

16.60

≥ 7.60

≤ 2

40

Ngành Kế toán (chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

7340301QT

A00, A01, D01, D07

19.60

≥ 7.60

1

II

Phân hiệu Trường ĐH Giao thông vận tải tại TP.HCM - Mã tuyển sinh GSA

1

Kinh tế

7310101

A00, A01, C01, D01

21.40

≥ 7.40

≤ 4

2

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C01, D01

22.15

≥ 7.40

≤ 2

3

Kế toán

7340301

A00, A01, C01, D01

22.00

≥ 7.40

≤ 4

4

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D07

22.30

≥ 7.60

≤ 3

5

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, C01, D01

24.40

≥ 8.20

≤ 3

6

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

A00, A01, D01, D07

20.80

≥ 7.20

1

7

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520116

A00, A01, D01, D07

21.20

≥ 6.20

≤ 5

8

Kỹ thuật ôtô

7520130

A00, A01, D01, D07

22.95

≥ 7.20

1

9

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01, C01, D01

20.60

≥ 7.40

≤ 5

10

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

A00, A01, C01, D01

19.00

≥ 7.40

≤ 7

11

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

A00, A01, C01, D01

21.55

≥ 6.80

≤ 3

12

Kiến trúc

7580101

A00, A01, V00, V01

16.10

≥ 5.80

≤ 5

13

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01, D01, D07

19.20

≥ 6.60

1

14

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

A00, A01, D01, D07

16.05

≥ 5.80

≤ 2

15

Kinh tế xây dựng

7580301

A00, A01, C01, D01

19.80

≥ 7.60

≤ 2

16

Quản lý xây dựng

7580302

A00, A01, C01, D01

19.25

≥ 6.40

≤ 8

17

Khai thác vận tải

7840101

A00, A01, C01, D01

23.65

≥ 7.20

≤ 2

18

Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế vận tải du lịch)

7840104

A00, A01, C01, D01

22.40

≥ 7.40

1

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Thương mại là makerting (marketing thương mại): 26,7 điểm. So với ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường này năm 2019 là kinh doanh quốc tế (23,7 điểm), điểm chuẩn năm nay tăng 3 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn cao của trường gồm: logistics và quản lý chuỗi cung ứng: 25,5 điểm; kinh doanh quốc tế, kinh tế quốc tế: 26,3 điểm; thương mại điện tử (quản trị thương mại điện tử) 26,25 điểm.

Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Thương mại: Điểm chuẩn tăng 3 điểm - Ảnh 1.

Điểm trúng tuyển của Trường ĐH Thương mại năm 2020.

Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Thương mại: Điểm chuẩn tăng 3 điểm - Ảnh 2.
NGỌC DIỆP
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận