Trao chứng chỉ đào tạo kiểm định chất lượng giáo dục

24/08/2014 08:45 GMT+7

TT - Để có thể hành nghề kiểm định viên, những người nhận chứng chỉ phải trải qua kỳ thi do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH
Chất lượng giáo dục quyết định vị thế đất nước
Trường trung cấp gặp khó do chất lượng chưa tốt

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG TP.HCM vừa trao chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN khóa 1 và 2 - các khóa đào tạo kiểm định viên đầu tiên của ĐHQG TP.HCM.

Có 45 học viên nhận chứng chỉ của hai khóa. Đây là những người đầu tiên tại khu vực phía Nam nhận chứng chỉ này. Theo PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM, chứng chỉ này chỉ là bước đầu tiên.

Để có thể hành nghề kiểm định viên, những người nhận chứng chỉ phải trải qua kỳ thi do Bộ GD-ĐT tổ chức, nếu đạt mới được cấp thẻ kiểm định viên và có thể hành nghề kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, TCCN.

Chương trình đào tạo cung cấp cho học viên các kiến thức về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức và hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐ và TCCN của Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và khu vực; hệ thống tiêu chuẩn và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục ĐH, CĐ và TCCN của Việt Nam...

Bên cạnh đó, người học còn được phát triển những kỹ năng cần thiết đối với một kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục như: kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo và các tư liệu liên quan; kỹ năng phỏng vấn, quan sát, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình đánh giá ngoài...

Hiện nay, Bộ GD-ĐT cho phép thành lập hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM.

M.G.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận