Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020

100% người dân TP.HCM được cấp nước sạch

14/01/2015 17:12 GMT+7

TTO - Đó là nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM nhằm thực hiện mục tiêu trong năm 2015, 100% hộ dân TP được cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh, tiến tới chấm dứt khai thác nước ngầm.

Những nơi đã có mạng lưới cấp nước sạch nghiêm cấm, không cho khai thác, sử dụng nước ngầm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời lập kế hoạch trám lấp các giếng khoan, có chính sách hỗ trợ để người dân thực hiện.

UBND TP cũng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, điều tra, rà soát và thống kê phân loại các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn TP.

Hiện nay, người dân TP.HCM đang sử dụng nước từ các nguồn: nước sạch (do SAWACO cung cấp); nước hợp vệ sinh (do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp); và các nguồn nước khác ngoài hai nguồn cung cấp nêu trên.

Đối với các hộ dân sử dụng các “nguồn nước khác”, Sở Y tế sẽ hướng dẫn UBND các quận huyện lấy mẫu và xét nghiệm chất lượng nước. Chủ tịch UBND các quận - huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP về số liệu thống kê nêu trên.

MAI HOA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận