Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022

TP.HCM không có vi phạm về kê khai tài sản năm 2018

27/05/2019 18:13 GMT+7

TTO - Trong năm 2018, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của TP.HCM bị kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Đó là kết luận được nêu trong báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của UBND TP.HCM.

Cụ thể, trong số 37.101 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập, có 37.096 người thực hiện kê khai (đạt tỉ lệ 99,98%), 5 người không thực hiện kê khai tài sản (chiếm tỉ lệ 0,02%) do nghỉ việc.

Số lượng người công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là 37.087 người. Số lượng người chưa công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là 9 trường hợp do nghỉ việc, nghỉ hưu trước thời điểm công khai.

Số bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết tại đơn vị là 17.668 bản kê khai. Số bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện công khai bằng hình thức công khai trong cuộc họp là 19.419 bản kê khai.

Qua tổng hợp các báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của các đơn vị, UBND TP.HCM cho biết không có trường hợp có phản ảnh, tố cáo phải xác minh tài sản, thu nhập. Do đó không trường hợp nào có kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Không có trường hợp xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Tuy nhiên, UBND TP cũng nhìn nhận cơ chế và phương thức để kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập cũng như đánh giá mức độ chính xác của việc kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai còn bất cập.

Công tác tổng hợp và phương thức thực hiện kê khai hầu như chỉ căn cứ vào sự tự giác và trung thực của người có nghĩa vụ kê khai. Trong khi đó, việc kiểm tra, xác minh tài sản trên thực tế còn hạn chế.

MAI HƯƠNG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận