Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021

TP.HCM đề xuất tháo gỡ vướng mắc để dân lập bến neo đậu tàu trên sông, rạch

17/05/2021 11:08 GMT+7

TTO - Người dân có nhà bên cạnh các sông rạch muốn lập bến neo đậu phương tiện thủy gặp khó khăn vì không nằm trong qui hoạch, do đó, Sở Giao thông - vận tải đề xuất giải pháp tháo gỡ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

TP.HCM đề xuất tháo gỡ vướng mắc để dân lập bến neo đậu tàu trên sông, rạch - Ảnh 1.

Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM cho biết nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập bến neo đậu phương tiện thủy trên sông rạch rất lớn nhưng đang bị vướng qui định - Ảnh: V.PHONG

Mới đây, báo cáo UBND TP.HCM những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, Sở Giao thông - vận tải cho biết theo qui định về hoạt động đường thủy nội địa về việc thiết lập khu neo đậu trên sông, rạch phải thuộc qui hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy và qui hoạch khác có liên quan theo qui định của pháp luật về qui hoạch.

Theo đó, không có qui định quản lý hoạt động vùng nước neo đậu để neo đậu phương tiện thủy phục vụ nhu cầu thực tiễn phát sinh của tổ chức, cá nhân (hộ gia đình) đi bằng đường thủy.

TP.HCM đề xuất tháo gỡ vướng mắc để dân lập bến neo đậu tàu trên sông, rạch - Ảnh 2.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM, đến nay chỉ mới có 20 bến thủy nội địa được cấp phép cho tổ chức và cá nhân - Ảnh - V.PHONG

Trong khi đó, thực tiễn nhu cầu neo đậu phương tiện thủy trên địa bàn TP.HCM rất lớn. Với lợi thế tiềm năng lớn về giao thông đường thủy, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh của TP đã phát sinh thực tế nhu cầu sử dụng phạm vi vùng nước ven bờ trên đường thủy để neo đậu phương tiện cho tổ chức, cá nhân rất lớn.

Bên cạnh đó, vùng nước neo đậu phương tiện là vùng nước tiếp giáp vị trí khu đất thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân đang sinh sống trong khu vực.

Nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc về nhu của tổ chức và của người dân lập bến neo đậu phương tiện thủy, sở này đề nghị UBND TP kiến nghị Bộ Giao thông - vận tải bổ sung nội dung qui định quản lý hoạt động đối với các vùng nước neo đậu (sử dụng vùng nước tiếp giáp bờ sông) để phương tiện thủy có sức chở đến 12 người được phép neo đậu nhằm phục vụ nhu cầu thực tiển của các tổ chức, cá nhân (hộ gia đình) đi lại bằng phương tiện thủy.

Theo đó, qui định mới cần cho phép đối với các vùng nước neo đậu phương tiện thủy có sức chở đến 12 người, không phải xác lập trong qui hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các qui hoạch khác có liên quan theo qui định của pháp luật về qui hoạch.

Để giải quyết những vướng mắc trên, Sở Giao thông - vận tải TP đề nghị UBND TP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông - vận tải bổ sung qui định hoạt động đối với vùng nước neo đậu phương tiện thủy nội địa có sức chở đến 12 người để đi lại bằng đường thủy.

Trao đổi vấn đề trên, một cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM cho biết hiện nay TP chi mới cấp phép cho 20 tổ chức lập bến thủy nội địa đưa rước hành khách trong nội bộ các tổ chức, cá nhân. Trong khi đó, người dân có nhu cầu lập bến thủy để đi lại rất lớn nhưng bị vướng qui định về lập bến phải có trong qui hoạch.

Theo đề án 'Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP.HCM', Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ phát huy thế mạnh đặc thù sông nước, đồng thời tạo sức hấp dẫn đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì vậy, cần được ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng để tạo tiền đề làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng hiện đại hóa TP và nằm trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Vũng neo đậu tàu Lý Sơn: 17 năm chưa xong Vũng neo đậu tàu Lý Sơn: 17 năm chưa xong

TTO - Dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn 17 năm qua vẫn ngổn ngang như nhiều hạng mục chưa thể hoàn thành. Tàu ra vào nơm nớp lo va vào đá.

NGỌC ẨN - D.N.HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận