Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021

'Tích tụ ruộng đất không làm nghèo hóa người dân'

14/04/2017 10:03 GMT+7

TTO - Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định tích tụ ruộng đất không làm nghèo hoá người dân và tập trung ruộng đất để có mảnh đất lớn là yêu cầu cấp bách - Ảnh: NAM TRẦN
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định tập trung ruộng đất để có mảnh đất lớn là yêu cầu cấp bách - Ảnh: NAM TRẦN
"Phải làm sao đảm bảo lợi ích nhà nước, các chủ thể tham gia phát triển, đặc biệt là lợi ích của người dân. Tích tụ ruộng đất không làm nghèo hóa người dân, không làm dân mất việc làm, đời sống khó khăn hơn” 
Phó thủ tướng TRỊNH ĐÌNH DŨNG

Hội nghị do Bộ Tài nguyên - môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc sáng 14-4.

Sử dụng đất nhỏ lẻ khó phát triển nông nghiệp quy mô lớn

Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nông nghiệp, nông thôn và nông dân là khu vực Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, luôn coi phát triển trong nhiều thời kỳ, có ý nghĩa nền tảng để đảm bảo ổn định xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển đất nước bền vững.

Ông Dũng khẳng định kinh tế nông nghiệp luôn là lĩnh vực đầu tiên được quan tâm, trong đó giao đất có hạn cho các hộ gia đình, lấy kinh tế hộ gia đình là động lực phát triển đất nước.

Trong nông nghiệp đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn, đưa nước ta từ thiếu đói, thiếu lương thực thành một nước đủ lương thực, thừa lương thực, xuất khẩu lớn về lương thực của thế giới.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, bước sang giai đoạn hiện nay, mô hình kinh tế hộ gia đình với việc quản lý sử dụng đất nhỏ lẻ, manh mún khó phù hợp với điều kiện phát triển nền nông nghiệp yêu cầu quy mô lớn, chất lượng hàng hóa cao, để đảm bảo khả năng cạnh tranh.

Do đó, yêu cầu phải tập trung ruộng đất để có mảnh đất lớn, có thể đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ, chuyên canh, hiện đại hóa, công nghiêp hóa khu vực nông nghiệp là yêu cầu cấp bách để nâng cao năng lực, chất lượng, sức cạnh tranh của nền nông nghiệp nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Phó thủ tướng cho biết thực tế những năm qua, các chính sách pháp luật về đất đai có những thay đổi hết sức quan trọng theo hướng vừa quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đất đai, mặt khác đảm bảo giải phóng sức sản xuất của các thành phần kinh tế.

Hiện nay đã có nhiều mô hình tích tụ, tập trung đất đai bước đầu có hiệu quả. Đây là những kinh nghiệm có thể nghiên cứu, nhân rộng thời gian gần đây.

“Hội nghị hôm nay nhằm mục đích đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả, tránh chủ quan, để chúng ta có thể đạt được điều kiện cần để phát triển nông nghiệp của đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa” - ông Dũng lưu ý.

Tích tụ đất đai không làm dân mất việc làm

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý cần tiếp tục phân tích nhu cầu tích tụ, tập trung đất đai phục vụ nông nghiệp với quy mô lớn. Phân tích kỹ lưỡng yếu tố có cần tất cả tích tụ, hay khu vực nào cần tích tụ, khu vực nào cần phân tán.

Thứ hai, đánh giá thực trạng tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp hiện nay, làm rõ nguyên nhân khó khăn vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

“Phân tích kỹ việc tác động của việc tập trung, tích tụ đất đai đến xã hội, nông nghiệp, môi trường trong đó phân tích thật kỹ việc bỏ hạn mức tích tụ đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Ở đây phải làm sao đảm bảo lợi ích Nhà nước, các chủ thể tham gia phát triển, đặc biệt lợi ích của người dân. Tích tụ ruộng đất không làm nghèo hóa người dân, không làm dân mất việc làm, đời sống khó khăn hơn” - ông Dũng nói.

Theo Phó thủ tướng, để phát triển, phải giải quyết được mâu thuẫn giữa tập trung ruộng đất, giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp với việc ổn định, nâng cao đời sống của người nông dân.

“Từ các phân tích, đánh giá đề ra giải pháp để người dân có nhiều hình thức chuyển đổi, tập trung, tích tụ đất để vừa có việc làm, nâng cao đời sống nhưng đảm bảo mảnh đất được tập trung có năng suất cao, khối lượng lớn, sức cạnh tranh cao, từ đó cân đối hợp lý để người dân có lợi nhiều nhất” - ông Dũng lưu ý.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận