Tag: hiện đại hoá nông nghiệp

​Đột phá phát triển với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

TTO - Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 3-6.

Tích tụ ruộng đất theo hướng nào?

TTO - Tích tụ và tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn là yêu cầu cấp bách nhưng phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết, không làm theo phong trào hay làm bằng bất cứ giá nào.

'Tích tụ ruộng đất không làm nghèo hóa người dân'

TTO - Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.