Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Thường trực Chính phủ cơ bản thống nhất quy hoạch hệ thống sân bay

24/12/2021 17:03 GMT+7

TTO - Thường trực Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giao thông vận tải trình.

Thường trực Chính phủ cơ bản thống nhất quy hoạch hệ thống sân bay - Ảnh 1.

Phối cảnh dự kiến sân bay Quảng Trị - 1 trong 6 sân bay được đề xuất xây dựng trong số 29 sân bay đã quy hoạch trong 10 năm tới - Ảnh: T&T

Nội dung này thể hiện trong thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay (gọi chung là sân bay) toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 24-12.

Theo kết luận của Thủ tướng, Thường trực Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung của quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Giao thông vận tải trình.

Để sớm phê duyệt quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, rà soát kỹ, hoàn thiện nội dung và trình Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, quy hoạch phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Bám sát các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua; cập nhật các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để dự báo cho 5 năm, 10 năm tiếp theo giúp cho công tác dự báo tốt hơn;

Có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tính đến các yếu tố văn hóa, phát triển đô thị sân bay trong thời gian trước mắt và lâu dài, có kế thừa, đổi mới và định hướng phát triển;

Nâng cao tính chính xác của việc dự báo, có tính bao quát hơn, có chiều sâu hơn, phát triển nhanh hơn, phù hợp với sự phát triển của công nghệ mới, của đất nước, sự gia tăng dân số, nhu cầu của thị trường với tốc độ nhanh hơn trong thời gian tiếp theo; rà soát quy mô, số lượng các sân bay bảo đảm phát triển lâu dài;

Làm rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình để xác định loại hình, quy mô sân bay quốc tế, quốc nội;

Rà soát quy mô, công suất của cụm sân bay Đà Nẵng, Chu Lai để phù hợp với không gian phát triển của từng sân bay và khu vực;

Quy hoạch sân bay phải liên hoàn, đồng bộ, kết nối và thúc đẩy các quy hoạch loại hình giao thông vận tải khác, góp phần thúc đẩy, phát triển ngành giao thông vận tải, giảm chi phí logistics, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là kết nối vùng và liên vùng, nâng cao lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, có tính đến cân đối vùng miền, khu vực.

Quy hoạch phải gắn kết với công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại; bảo đảm tính lưỡng dụng trong khai thác. Phối hợp với Bộ Quốc phòng để thống nhất phương án sử dụng đất cho khai thác lưỡng dụng dân dụng và quân sự tại sân bay (trừ những vị trí đất mang tính chiến lược do quân đội quản lý không thể kết hợp) trong quá trình quy hoạch chi tiết mỗi sân bay.

Phải đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tăng cường hợp tác công tư, huy động các nguồn lực của xã hội để thực hiện quy hoạch. Các lĩnh vực quản lý không lưu, cấp phép, quản lý xuất nhập cảnh do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện theo quy định. Xây dựng lộ trình triển khai đầu tư phù hợp theo quy hoạch cho các khoảng thời gian 5 năm, 10 năm và 25 năm.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, ký quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Đầu tư xây 6 sân bay đã quy hoạch trong 10 năm tới Đầu tư xây 6 sân bay đã quy hoạch trong 10 năm tới

TTO - Trong 10 năm tới giữ nguyên số lượng 28 sân bay đã quy hoạch và đầu tư xây dựng 6 sân bay trong số này. Giai đoạn đến năm 2050 bổ sung sân bay Cao Bằng vào quy hoạch và hình thành sân bay thứ hai hỗ trợ Nội Bài.

TUẤN PHÙNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận