Thứ 7, ngày 8 tháng 5 năm 2021

Thủ tướng yêu cầu 5 địa phương chấn chỉnh việc trả lời dân

10/07/2017 18:47 GMT+7

TTO - Công văn của Văn phòng Chính phủ nêu đích danh 5 địa phương: Kiên Giang, Sóc Trăng, Thái Bình, TP Hà Nội, TP.HCM chấn chỉnh việc chậm trễ trả lời dân.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Thái Bình, TP Hà Nội, TP.HCM kịp thời chấn chỉnh việc chậm trễ trong xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng lưu ý người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc xử lý phản ánh, kiến nghị và trả lời của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ định kỳ hàng quý tổng hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân; đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trang tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong quý II/2017, hệ thống thông tin đã tiếp nhận được 782 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý. Văn phòng Chính phủ đã chuyển 291 phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Số còn lại, 491 phản ánh, kiến nghị đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin làm cơ sở xem xét, chuyển xử lý theo thẩm quyền.

Tính đến ngày 28-6-2017, đã có 118/291 phản ánh, kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương xem xét, trả lời và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 173 phản ánh, kiến nghị còn lại đang được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xem xét, xử lý.

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận