Thứ 5, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí

08/04/2016 08:18 GMT+7

TTO - Đó là một trong sáu trọng tâm ưu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết chỉ đạo điều hành sau khi được Quốc hội bầu với đa số phiếu tán thành.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  - Ảnh: V.D.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: V.D.

6 trọng tâm ưu tiên

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi chính thức nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.

Tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên Chính phủ nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; xây dựng Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, hiệu lực hiệu quả; hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân.

* Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, xin Thủ tướng cho biết những ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành?

- Thời gian tới, Thủ tướng cùng tập thể Chính phủ sẽ ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Một số trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo điều hành là:

- Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Tập trung cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

- Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính nhà nước và trong toàn xã hội.

- Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân. Trước mắt tập trung ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai, hạn hán, nhiễm mặn, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Thủ tướng có phát biểu gì với đồng bào, cử tri cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế?

- Những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà chúng ta đạt được trong những năm qua là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.

Trúng cử Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

Trước đó, sáng 7-4, Quốc hội tiến hành bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả có 446/490 phiếu đồng ý (chiếm 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), 44 phiếu không đồng ý. “Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam” - trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố.

Tiếp đó, với 475 đại biểu tán thành (bằng 96,15% tổng số đại biểu, 3 đại biểu không tán thành), Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gửi đến tân Thủ tướng bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Thủ tướng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện đúng lời tuyên thệ.

Phát biểu trước Quốc hội sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa cảm ơn Quốc hội đã bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ. Đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

“Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thủ tướng mở lời.

Thủ tướng phát biểu tiếp: “Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết, nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hợp tác, ủng hộ của Quốc hội, của Chủ tịch nước, MTTQ Việt Nam và toàn thể nhân dân.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm; nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào cử tri cả nước; ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và trong toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng cảm ơn nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Thủ tướng tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bó hoa tươi thắm và chúc nguyên Thủ tướng luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho đất nước.

Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20-7-1954; quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chuyên môn, nghiệp vụ: cử nhân kinh tế.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004-2011, đại biểu Quốc hội khóa XI và XIII; ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI và XII; ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI và XII; Phó thủ tướng Chính phủ từ tháng 8-2011. Đến ngày 7-4-2016, tại kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

V.V.THÀNH - Chinhphu.vn
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận