Thứ 3, ngày 7 tháng 4 năm 2020

Thu nhập từ kinh doanh không tính giảm trừ gia cảnh

24/11/2014 13:52 GMT+7

TT - Dự kiến ngày 26-11, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế sẽ được Quốc hội thông qua.

Sắp tới, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chỉ còn một cách tính thuế là mức 2% trên giá chuyển nhượng - Ảnh: Tiến Long

Trong đó quy định giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế, thay vì gộp cả thu nhập từ kinh doanh như hiện nay.

Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh vẫn giữ như quy định hiện hành là đối với người nộp thuế áp dụng 9 triệu đồng/người/tháng (108 triệu đồng/năm), còn với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Theo Bộ Tài chính, hiện các khoản thu nhập từ kinh doanh như tiền chiết khấu hoa hồng, tiền bán hàng... được giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế. Còn từ ngày 1-1-2015, các thu nhập từ kinh doanh sẽ không được giảm trừ gia cảnh mà có mức tính thuế riêng.

Trong dự án luật, Bộ Tài chính cũng trình mức thuế cụ thể đối với từng khoản thu nhập từ các loại hình kinh doanh như phân phối, cung cấp hàng hóa là 0,5%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 1,5%...

Riêng người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ nộp theo mức thuế khoán do Chính phủ quy định.

Theo Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế), mục đích của việc tách riêng thu nhập từ kinh doanh không tính giảm trừ gia cảnh là giúp người nộp thuế thuận tiện trong kê khai và nộp thuế. Còn quy định mức thuế cụ thể đối với thu nhập tính thuế từ kinh doanh trong luật là để đảm bảo tính minh bạch của chính sách.

Mặt khác, với mức thuế được quy định rõ ràng trong luật, người nộp thuế có thể tự khai, tự nộp và giám sát được việc thu thuế của cơ quan thuế. Đây là nội dung Bộ Tài chính trình Chính phủ xin tiếp thu sau khi được đa số đại biểu Quốc hội đề nghị tại phiên thảo luận dự án luật này vào đầu tháng này.

Luật mới cũng sửa đổi quy định rất cụ thể thu nhập chịu thuế từ kinh doanh. Theo đó, thu nhập này được xác định theo doanh thu trong năm.

Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có quyền ấn định doanh thu theo quy định.

Bên cạnh đó, luật mới cũng quy định các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được giảm trừ trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Cụ thể là các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, vào cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người già không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật...

Biểu thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh 

(Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế)

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

Thu nhập từ kinh doanh

 

- Phân phối cung cấp hàng hóa

0,5

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

2

- Riêng cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số,
đại lý bán hàng đa cấp

5

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

1,5

- Hoạt động kinh doanh khác

1

Thu nhập từ đầu tư vốn

5

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

5

Thu nhập từ trúng thưởng

10

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

2

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

20

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

0,1

 

Chỉ còn một cách tính thuế khi bán nhà đất và chứng khoán

 

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thay vì trước đây có hai phương pháp tính thuế tương ứng với hai mức thuế suất 25% và 2%, theo Bộ Tài chính, sang năm chỉ còn một phương pháp với mức thuế suất là 2% theo giá chuyển nhượng.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cũng vậy, từ năm sau sẽ chỉ còn một cách tính thuế với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Bộ Tài chính cho rằng quy định trên nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, bởi lâu nay chúng ta chỉ áp dụng một phương pháp tính thuế đối với bán nhà, đất và chứng khoán dù pháp luật quy định hai cách tính thuế.

Riêng thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thời điểm tính thu nhập chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch hoàn thành.

 

LÊ THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận