Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Từ ngày 1-7, có mã số thuế mới được giảm trừ gia cảnh

31/05/2013 04:07 GMT+7

TT - Đó là nội dung được Bộ Tài chính nêu tại dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Theo đó từ ngày 1-7, nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là người nộp thuế đã đăng ký thuế và có mã số thuế tính đến thời điểm quyết toán thuế. Còn đối với người phụ thuộc thì chỉ được giảm trừ khi có mã số thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế trước ngày 31-3 hằng năm. Tuy nhiên, đối với người phụ thuộc chưa có mã số thuế đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ.

Một điểm mới mà dự thảo thông tư quy định là từ ngày 1-7, người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động hoặc con đang học đại học, cao đẳng được giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập bình quân mỗi tháng trong năm không quá 1 triệu đồng/tháng thay vì mức 500.000 đồng như hiện nay.

Cũng từ ngày 1-7, theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh là 9 triệu đồng/tháng, tương ứng 108 triệu đồng/năm. Còn mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng.

L.THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận