Tag: mức giảm trừ gia cảnh

Đề xuất nâng mức giảm trừ, hạ bậc thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, đề xuất sửa đổi một loạt quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Không thể cào bằng thuế thu nhập cá nhân

TTO - Tròn 15 năm kể từ khi Luật thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) được ban hành lần đầu năm 2007, nhiều hạn chế và bất cập của sắc thuế này vẫn chưa được giải quyết triệt để dù trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung.

Phải đảm bảo quyền lợi người nộp thuế

TTO - Có thể linh hoạt để Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, thay vì phải chờ xin ý kiến Quốc hội khi muốn điều chỉnh các quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Cần sớm sửa thuế thu nhập cá nhân

TTO - Chỉ trong 10 tháng đầu năm, số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt hơn 139.000 tỉ đồng, tương đương 118,1% dự toán cả năm. Trong khi đó, đời sống của người nộp thuế TNCN gặp rất nhiều khó khăn do mức giảm trừ đã quá lạc hậu.

30-4 là hạn cuối cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập, dài hơn trước một tháng

TTO - Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 được kéo dài thêm 1 tháng so với mọi năm mà nhiều người nộp thuế có thể được hoàn thuế, khi tính lại số thuế phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới.

Sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh

TTO - Tổng cục Thuế đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là người làm công ăn lương, bởi biến động giá đã vượt 20%. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cũng không ảnh hưởng đến số thu ngân sách.

Thu nhập từ kinh doanh không tính giảm trừ gia cảnh

TT - Dự kiến ngày 26-11, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế sẽ được Quốc hội thông qua.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 9 triệu đồng/tháng

TTO - Sáng 22-11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng.