Thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

25/02/2014 10:57 GMT+7

TTO - Sáng nay 25-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Tại phiên họp, Bộ Giáo dục và đào tạo đã trình bày dự thảo quyết định về việc thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo.

6bPQPPES.jpgPhóng to
Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng - Ảnh: V.V.Thành

Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Các phó chủ tịch Ủy ban dự kiến bao gồm Trưởng ban Tuyên giáo trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Một trong các chức năng và nhiệm vụ của ủy ban là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chiến lược, chương trình, đề án quốc gia, dự án quan trọng có tính chất liên ngành, đa lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước…

Tại phiên họp, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng đã báo cáo dự thảo đề án chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; dự thảo đề án xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015.

Dự thảo Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 đề ra hai giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2014-2015 hoàn thành cơ bản một số công việc chính như: cơ sở khoa học về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, chuẩn bị các nguồn lực để xây dựng, biên soạn và thẩm định chương trình sách giáo khoa.

Xây dựng chương trình tổng thể, chương trình môn học và biên soạn các sách giáo khoa thử nghiệm các lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Biên soạn, thẩm định, ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý về thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Tổ chức sơ kết thực hiện đề án đến năm 2015.

Giai đoạn 2016-2020, hoàn thành việc thử nghiệm và ban hành chươg trình, sách giáo khoa mới. Biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm các môn học các lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 và 12. Hoàn thành việc thử nghiệm và đánh giá chương trình, sách giáo khoa. Hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện, ban hành chương trình, sách giáo khoa, danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và tài liệu hướng dẫn thực hiện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Từng bước triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhà trường… Tổng kết thực hiện đề án giai đoạn 2016-2022.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận
  Ý kiến của bạn
  Đăng nhập

  Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

  Bình luận Xem thêm
  Bình luận (0)
  Xem thêm bình luận