Tag: Sống chung với dịch COVID-19

Đề xuất nghiên cứu mô hình quản lý hiện đại cho hệ thống chợ đầu mối ở TP.HCM

TTO - Nghiên cứu xây dựng hệ thống chợ đầu mối ở TP.HCM hoạt động theo mô hình hiện đại để thích ứng với dịch và chuyển đổi số.