Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Sẽ đổi mới chương trình, sách giáo khoa

19/06/2012 07:43 GMT+7

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục năm 2011-2020 với mục tiêu tổng quát là đến năm 2020 nền giáo dục nước ta đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, chiến lược đặt ra các mục tiêu cụ thể: hoàn thành phổ cập mầm non 5 tuổi vào năm 2015; phấn đấu đến năm 2020 có 99% học sinh tiểu học, 95% học sinh THCS đi học đúng độ tuổi và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn THPT và tương đương, 70% trẻ khuyết tật được đi học. Sẽ điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, phấn đấu năm 2020 tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt 70%, tỉ lệ sinh viên ở tất cả các hệ đào tạo đạt 350-400/1 vạn dân.

Chiến lược đặt ra mục tiêu đến năm 2020, 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn đào tạo; 38,5% giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 60% giảng viên cao đẳng và 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên, 100% giảng viên đại học và cao đẳng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chiến lược là thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đảm bảo tính thống nhất trên toàn quốc và phù hợp với đặc trưng của mỗi địa phương, chú trọng giáo dục đạo đức và các giá trị truyền thống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lao động, hướng nghiệp cho học sinh.

V.HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận