Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh

26/11/2018 15:58 GMT+7

Trận mưa lịch sử tại thành phố lớn nhất nước qua góc nhìn của họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 1.

Tranh: Độc Hành

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 2.

Tranh:Quang Huy

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 3.

Tranh:Văn Thanh

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 4.

Tranh:Đồng Thanh Lộc

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 5.

Tranh:Phan Hồng Đức

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 6.

Tranh: Lê Hoàng

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 7.

Tranh:Phan Hồng Đức

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 8.

Tranh: Lê Hoàng

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 9.

Tranh: Hữu Lộc

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 10.

Tranh: Đức Thuận

Tuổi Trẻ Cười
Đăng nhập

Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận