Thứ 6, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh

26/11/2018 15:58 GMT+7

Trận mưa lịch sử tại thành phố lớn nhất nước qua góc nhìn của họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 1.

Tranh: Độc Hành

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 2.

Tranh:Quang Huy

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 3.

Tranh:Văn Thanh

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 4.

Tranh:Đồng Thanh Lộc

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 5.

Tranh:Phan Hồng Đức

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 6.

Tranh: Lê Hoàng

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 7.

Tranh:Phan Hồng Đức

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 8.

Tranh: Lê Hoàng

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 9.

Tranh: Hữu Lộc

Sài Gòn bỗng thành dòng sông uốn quanh - Ảnh 10.

Tranh: Đức Thuận

Tuổi Trẻ Cười
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận