Tag: Quán mắc cỡ

Tựu trường, nhắc... sách giáo khoa

TTO - Tú tôi đứng Quán Mắc Cỡ hàng chục năm nay đã quá ngán ngẩm với những sai sót của sách giáo khoa do bạn đọc phát hiện và gởi đến...

Quán mắc cỡ

TTC - Thầy Hoàng thọ bao nhiêu tuổi?

Quán mắc cỡ

TTC - "Từ ấy" là từ năm nào?

Quán mắc cỡ

TTC - Sách "người và chuột"(?!)

Bộ trưởng cũng vi hành?

TTC - Báo VNT số 49 (ngày 4-12-2011), trong bài Quá tải bệnh viện… tác giả TB viết: “Bộ trưởng Bộ Y tế vi hành và phải giật mình với tình trạng quá tải bệnh viện…”.Bộ trưởng mà cũng “vi hành” sao cô Tú?

Quán mắc cỡ

TTC - “Bá công kỹ nghệ” là trường gì?