25/12/2023 15:59 GMT+7

Phó thủ tướng giao Khánh Hòa lập dự án bệnh viện tuyến cuối của khu vực

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa và các bộ trưởng liên quan về việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (tại đường Yersin, TP Nha Trang) sẽ được xây dựng thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (tại đường Yersin, TP Nha Trang) sẽ được xây dựng thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Việc lập dự án xây dựng bệnh viện tuyến cuối nêu trên là thực hiện theo nghị quyết của Bộ Chính trị (số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045), và nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết vừa nêu của Bộ Chính trị.

Ngày 25-12, các cơ quan chức năng liên quan ở Khánh Hòa cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về đề án bệnh viện trên.

Theo đó, phó thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉ đạo mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (tại thông báo số 151/TB-VPCP ngày 24-4-2023) để "đảm bảo hoàn thành dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo đúng mục tiêu, quy mô là bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ theo tinh thần nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã chỉ đạo "Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật và giao nhiệm vụ tuyến cuối cho Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong quý 1-2024 để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu được giao tại nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Trước đó, ngày 29-11-2023, UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình về việc phê duyệt đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ gởi Thủ tướng.

Xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao

Trong nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị có mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa là thành phố trực thuộc trung ương, là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển cùng nhiều lĩnh vực khác và "chăm sóc sức khỏe chất lượng cao".

Một trong những nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu đã nêu đối với Khánh Hòa là "phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và mạng lưới khám, chữa bệnh bao phủ rộng khắp, có chất lượng; đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu về y học cổ truyền, vật lý trị liệu. Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ".

Còn theo nghị quyết của Chính phủ (số 42/NQ-CP ngày 21-12-2022) ban hành chương trình hành động nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa được giao là cơ quan chủ trì lập đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Về dự án trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã kết luận (theo thông báo 151/TB-VPCP ngày 24-4-2023) giao "UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động nghiên cứu lập dự án theo quy định và chịu trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng mục tiêu, quy mô là bệnh viện tuyến cuối của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ theo tinh thần nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Khánh Hòa đầu tư gần 31 tỉ cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnhKhánh Hòa đầu tư gần 31 tỉ cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tỉnh Khánh Hòa vừa quyết nghị đầu tư gần 31 tỉ đồng sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong khi chờ xây cơ sở mới để nâng cấp thành bệnh viện tuyến cuối của cả khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên