Tag: phó chủ tịch HĐND huyện

Phó chủ tịch HĐND chống đối kiểm dịch COVID-19 bị miễn nhiệm

TTO - Sau khi bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng vì đã chống đối chốt kiểm dịch COVID-19, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tiếp tục bị bãi nhiễm tư cách đại biểu HĐND.