Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022

Phải chịu trách nhiệm nếu đề cử nhân sự Đại hội Đảng XIII không đủ chuẩn

21/01/2021 13:00 GMT+7

TTO - Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu ứng cử viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư...

Phải chịu trách nhiệm nếu đề cử nhân sự Đại hội Đảng XIII không đủ chuẩn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương - Ảnh: Tạp chí Xây Dựng Đảng

Ông Nguyễn Thanh Bình, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cho biết quy chế bầu cử tại Đại hội XIII quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu ứng cử viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư...

Trả lời báo chí trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Nguyễn Thanh Bình nói:

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. 

Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc… nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân.

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, đồng thời được cụ thể hóa cho cả tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.

* Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến có bao nhiêu người, thưa ông?

- Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã xác định: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 thành viên, trong đó 180 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết.

* Ông có thể nói thêm về trường hợp đặc biệt giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII?

- Xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong Nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp "đặc biệt" cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.

Thưa ông, dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử có những điểm mới nào?

- Quy chế bầu cử Đại hội XIII có bố cục gồm 5 chương và 24 điều (như quy chế Đại hội XII). 

Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Được áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản là: 

1. Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

2. Sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp. 

3. Việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại hội trường và phòng họp của đoàn đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Quy chế làm việc của Đại hội XIII có bố cục gồm 6 chương 16 điều (tăng 1 điều so với quy chế làm việc Đại hội XII). 

Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Gồm các hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa đương nhiệm, đại biểu dự đại hội, các đoàn đại biểu và các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng. 

Quy chế làm việc của Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản là: 

1. Quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự đại hội. 

2. Quy định rõ hơn trách nhiệm của trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu. 

3. Về nhiệm vụ của ban thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu. 

4. Về thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phải chịu trách nhiệm nếu đề cử nhân sự Đại hội Đảng XIII không đủ chuẩn - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Công an Hà Nội huy động 100% quân số bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII Công an Hà Nội huy động 100% quân số bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII

TTO - Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐỨC BÌNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận