Thứ 2, ngày 3 tháng 10 năm 2022

Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ

30/04/2020 06:59 GMT+7

TTO - Cùng xem lại hình ảnh của Sài Gòn 45 năm trước, ngày thống nhất đất nước. Đúng vị trí đó, năm xưa là những giờ phút kết thúc cuộc chiến và nay là sự phát triển năng động, hiện đại của đô thị lớn nhất nước.

Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 1.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 2.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 3.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 4.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 5.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 6.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 7.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 8.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 9.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 10.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 11.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 12.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 13.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 14.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 15.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 16.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 17.
Những địa điểm lịch sử của Sài Gòn 45 năm trước và bây giờ - Ảnh 18.
Lật giở bí mật ‘cánh quân thứ sáu’ của chiến thắng 30-4 Lật giở bí mật ‘cánh quân thứ sáu’ của chiến thắng 30-4

TTO - Có một lực lượng quân sự ngoại giao đặc biệt trong Trại Davis, lực lượng được ví như ‘cánh quân thứ 6’, hoạt động công khai ngay giữa lòng đối phương, bên ‘Lầu Năm góc của phương Đông’, góp phần quan trọng cho chiến thắng 30-4 lịch sử.

T.T.D - QUANG ĐỊNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận