Thứ 4, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NHNN yêu cầu minh bạch khi cho vay gói 30.000 tỉ đồng

04/06/2013 19:25 GMT+7

TTO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và năm ngân hàng được cho vay gói hỗ trợ 30.000 tỉ vừa ký kết hợp đồng nguyên tắc.

Bắt đầu cho vay gói 30.000 tỉ đồng 30.000 tỉ đồng hỗ trợ mua nhà: Không dễ vay!

Theo đó, hàng tháng căn cứ vào kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng, NHNN sẽ thực hiện giải ngân hoặc thu hồi nợ tái cấp vốn đối với ngân hàng, bảo đảm dư nợ tái cấp vốn của ngân hàng tại NHNN không vượt quá dư nợ cho vay của ngân hàng đối với khách hàng tại thời điểm giải ngân hoặc thu hồi nợ tái cấp vốn.

Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN kết thúc khi NHNN giải ngân hết số tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng, kể từ ngày 1-6-2013.

Theo NHNN, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở là một chương trình tín dụng quy mô lớn, với những ưu đãi về lãi suất cho vay, thời gian cho vay… Do đó, việc ký kết hợp đồng nguyên tắc sẽ đẩy nhanh quá trình giải ngân vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ tới đúng đối tượng được vay vốn, giúp cho người có nhu cầu thực sự về nhà ở có cơ hội mua nhà và góp phần khơi thông thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

NHNN cũng yêu cầu các NH phải công khai minh bạch khi triển khai chương trình này để người dân nắm được chủ trương và đảm bảo đồng vốn cho vay đến được đúng đối tượng. Yêu cầu các NHTM được giao nhiệm vụ phải theo dõi và lưu riêng hồ sơ các khoản vay của chương trình để phục vụ cho thanh tra, kiểm toán sau này.

A.H.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận