01/12/2022 09:20 GMT+7

Nhiều chính sách mới về tiền lương viên chức

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Từ 1-12, nhiều chính sách mới liên quan đến viên chức bắt đầu có hiệu lực.

1. Quy định xếp lương với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Thông tư 07/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao có hiệu lực từ ngày

10-12-2022. Theo đó, thông tư này quy định áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm:

* Khi tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên hạng III xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (viên chức loại A1);

* Khi tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên hạng III xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (viên chức loại A1);...

2. Hướng dẫn mới về xếp lương viên chức là diễn viên

Thông tư 10/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12.

Theo đó, viên chức nhóm chức danh đạo diễn nghệ thuật, diễn viên gồm bốn hạng mỗi nhóm, được xếp lương căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

- Chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

- Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp diễn viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

3. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với 18 chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư 12/2022 sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường, có hiệu lực từ ngày 9-12.

Theo đó, thông tư này bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học với viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường ở các chức danh: Địa chính viên hạng II, hạng III; Địa chính viên hạng IV; Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II, hạng III, hạng IV;

Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II, hạng III, hạng IV; Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II, hạng III, hạng IV; Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II, hạng III, hạng IV; Đo đạc bản đồ viên hạng II, hạng III, hạng IV.

Tuy nhiên, viên chức chuyên ngành tài nguyên môi trường phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc sử dụng phần mềm chuyên ngành địa chính, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Tiền lương thực tế toàn cầu giảm lần đầu sau 15 năm Tiền lương thực tế toàn cầu giảm lần đầu sau 15 năm

TTO - Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), lương thực tế trên toàn cầu giảm tại nhiều nước do lạm phát cộng với suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, làm ảnh hưởng hàng chục triệu người và đe dọa làm gia tăng nghèo đói, bất ổn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận