Tag: Nhà thờ Thủ Thiêm

Ngắm hai công trình Công giáo cổ ở Thủ Thiêm vừa được công nhận di tích

TTO - Nhà thờ Thủ Thiêm, Tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm và 3 công trình của TP.HCM vừa được trao bằng công nhận di tích cấp thành phố vào sáng 31-12, ngay trước thềm năm mới 2020.

Nhà thờ và Tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm được xếp hạng di tích

TTO - Nhà thờ Thủ Thiêm và Tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm tại quận 2, TP.HCM vừa được xếp hạng là di tích cấp thành phố.

Đề nghị xếp hạng di tích đối với 10 công trình, địa điểm tại TP.HCM

TTO - Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM mới đây có tờ trình UBND TP về kết quả họp Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh TP, trong số đó có 2 công trình là nhà thờ Thủ Thiêm và tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.

Đề nghị xếp hạng di tích 2 công trình tôn giáo ở Thủ Thiêm

TTO - Với nhà thờ Thủ Thiêm, có ba hạng mục được nghiên cứu lập hồ sơ di tích là thánh đường chính, tháp chuông nhà thờ và dãy nhà xứ phía trái thánh đường.

TP.HCM giữ lại nhà thờ, các công trình Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm

TTO - UBND TP.HCM có hướng giữ lại các công trình chính yếu của Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm tồn tại hàng trăm năm qua ở Thủ Thiêm.