Thứ 4, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Người dân trực tiếp đánh giá, xếp hạng môi trường các tỉnh, thành phố

01/11/2019 12:57 GMT+7

TTO - Bộ Tài nguyên - môi trường ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố với thang điểm 100, trong đó chỉ số hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống chiếm tới 30 điểm.

Người dân trực tiếp đánh giá, xếp hạng môi trường các tỉnh, thành phố - Ảnh 1.

Từ năm 2020, người dân sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình đánh giá, xếp hạng về chất lượng môi trường ở các tỉnh, thành - Ảnh: XUÂN LONG

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành, áp dụng chính thức từ năm 2020.

Trước đó, đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Tài nguyên-môi trường ban hành bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố.

Theo Bộ Tài nguyên-môi trường, mục đích của việc ban hành, thực hiện bộ chỉ số này nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành.

Bộ chỉ số được cấu trúc thành hai nhóm, nhóm 1 đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các nội dung: năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; bảo vệ chất lượng môi trường sống; bảo vệ sức sống hệ sinh thái; bảo vệ hệ thống khí hậu.

Việc thực hiện đánh giá 26 chỉ số kỹ thuật ở nhóm 1 do UBND cấp tỉnh tổ chức thu thập, tổng hợp, đánh giá với số điểm tối đa 70/100 điểm.

Với nhóm 2 gồm, chỉ có một chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tối đa 30/100 điểm về chất lượng môi trường sống với các tiêu chí chất lượng môi trường không khí xung quanh; chất lượng môi trường nước mặt; chất lượng môi trường đất; cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Theo Bộ Tài nguyên-môi trường, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống được thực hiện bằng hình thức điều tra xã hội học thông qua phiếu điều tra đối với các địa phương cả nước.

Theo đó, Bộ Tài nguyên-môi trường đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện điều tra xã hội học đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống đối với các địa phương trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các địa phương và đánh giá thông qua điều tra xã hội học, Bộ Tài nguyên-môi trường sẽ thành lập hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định, đánh giá, định kỳ hàng năm sẽ công bố vào ngày Môi trường thế giới 5-6 của năm sau năm đánh giá.

Máy tính lượng tử Google giúp bào chế thuốc, bảo vệ môi trường Máy tính lượng tử Google giúp bào chế thuốc, bảo vệ môi trường

TTO - Máy tính lượng tử Google có thể ứng dụng trong các lĩnh vực từ nông nghiệp đến năng lượng, bảo vệ môi trường...

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận