Lấy ý kiến nhân dân về đổi mới chương trình sách giáo khoa

27/10/2013 13:51 GMT+7

TTO - Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chương trình sách giáo khoa hiện chưa cân đối giữa “dạy chữ” và “dạy người”, lượng kiến thức nhiều dẫn đến quá tải.

Ngoài ra, nội dung báo cáo của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội (giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông) cũng cho rằng một số sách giáo khoa còn trùng lặp về nội dung, các sự kiện lại thiếu nhất quán giữa các cấp lớp trong cùng một môn học và giữa một số môn học.

Quy trình biên soạn sách giáo khoa còn thiếu khoa học. Hội đồng chỉ đạo Quốc gia thành lập muộn so với các ban chỉ đạo cấp học, không có tổng chủ biên chung cho môn học của tất cả các cấp học, thiếu lực lượng chuyên trách và thiếu cơ chế điều hành, phối hợp đảm bảo thống nhất quá trình biên soạn. Việc biên soạn chưa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, nhất là các giáo viên giảng dạy trung học cơ sở và trung học phổ thông cho dự thảo chương trình sách giáo khoa.

Ủy Ban thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tổng kết việc thực hiện chương trình sách giáo khoa một cách nghiêm túc và sâu sắc, sớm hoàn chỉnh đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa sau năm 2015, công bố lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để hoàn thiện và tạo sự đồng thuận.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận