05/02/2024 19:54 GMT+7

Kiểm tra quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó nhiều trường ở Hà Nội

Đây là nội dung được đề cập trong kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2024.

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở năm 2024.

Theo kế hoạch kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ kiểm tra các nhà trường về công tác quản lý, chỉ đạo; công tác quy hoạch, bổ nhiệm; công tác quản lý biên chế; kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức, thực hiện chế độ chính sách và các quy định của cấp trên đối với viên chức…

Ở nội dung kiểm tra công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra về quy trình xây dựng quy hoạch của các nhà trường, danh sách cán bộ, giáo viên quy hoạch cũng như quy trình thực hiện bổ nhiệm các chức vụ trong trường học như: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ phó tổ chuyên môn.

Về công tác quản lý biên chế, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra cả số lượng biên chế được giao và thực trạng đội ngũ tại đơn vị, tổng số biên chế được giao, số biên chế có, cân đối thừa thiếu. Số lượng người hợp đồng lao động, thỉnh giảng hiện tại.

Ở phần kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức và thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của cấp trên đối với viên chức sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra quá trình ký hợp đồng làm việc đối với viên chức chuyển đến và mới tuyển dụng, thực hiện chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng.

Kiển tra chế độ làm việc và thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý, chế độ làm việc của viên chức giáo viên…

Ngoài ra, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho viên chức và lao động hợp đồng, chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đứng lớp đối với giáo viên tham gia giảng dạy, kiểm tra đánh giá xếp loại viên chức.

Ông Trần Thế Cương - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - là trưởng đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra từ tháng 2-2024 đến hết tháng 11-2024.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, những cơ sở giáo dục không có tên trong danh sách được kiểm tra có trách nhiệm tự kiểm tra theo các nội dung yêu cầu và nộp báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước ngày 1-11.

"Mục đích của kế hoạch kiểm tra nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý cán bộ. Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch và khoa học trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Qua thực tiễn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh hợp lý các kế hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và đánh giá cơ sở giáo dục đúng thực chất và khách quan", kế hoạch nêu rõ.

Quy định mới: Hiệu trưởng có thể được bổ nhiệm lại không hạn chế số lầnQuy định mới: Hiệu trưởng có thể được bổ nhiệm lại không hạn chế số lần

Theo quy định mới, hiệu trưởng các trường là viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, không còn giới hạn hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên