05/02/2023 19:16 GMT+7

Khai giảng lớp bồi dưỡng các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương

Chiều 5-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khai giảng lớp bồi dưỡng các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

Lớp có 20 học viên

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 20 học viên, kéo dài 6 tuần từ ngày 5-2 đến ngày 15-3.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng các học viên tham dự lớp học; đồng thời nêu rõ, Đảng xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

Phát huy kết quả của các lớp đào tạo cán bộ vừa qua, Ban Bí thư quyết định mở lớp bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức cho các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với nhiều đổi mới về nội dung, chương trình, tổ chức lớp học, đặc biệt là việc lựa chọn 29 chuyên đề.

Các chuyên đề bao quát nhiều nội dung quan trọng gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nhà nước; về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; về an ninh, quốc phòng và đối ngoại; về khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới.

Giảng viên là những nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp

Ban tổ chức lớp học đã mời những giảng viên là những nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước trực tiếp tham gia biên soạn và giảng dạy, trao đổi, thảo luận với các học viên. 

Bên cạnh đó, chương trình lớp học còn có các chuyên đề bổ trợ về kinh nghiệm quốc tế do các chuyên gia nước ngoài trình bày. Tất cả các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng đều được bố trí thời gian thảo luận cùng với việc nghiên cứu thực tế tại một số địa phương ở vùng Bắc Trung Bộ.

"Có thể nói chương trình bồi dưỡng như vậy rất cần thiết, bổ ích đối với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tầm cán bộ chiến lược của Đảng", Thường trực Ban Bí thư khẳng định, đồng thời yêu cầu các học viên khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của học viện, học tập một cách chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp bồi dưỡng đề ra.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các học viên cần hết sức coi trọng việc trao đổi, thảo luận những chuyên đề được học để nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, đồng thời chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thực tiễn; đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức học để điều chỉnh, bổ sung đối với các lớp sau này.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, lớp bồi dưỡng là tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự dày công chuẩn bị của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, lực lượng dự bị tin cậy và đặc biệt quan trọng của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực sự tiêu biểu về mọi mặt, đang tràn đầy ý chí, phấn đấu vươn lên.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý các học viên coi đây là cơ hội để nắm bắt tốt kiến thức, được tập huấn và khắc phục tối đa tình trạng đi học như "một điều kiện để cho xong, đi học như trả nợ".

Thường trực Ban Bí thư cho biết Đảng có nhiều yêu cầu với ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trong đó "quan trọng nhất là mỗi đồng chí phải thực sự chín chắn, trưởng thành về mặt chính trị". Đây là một yêu cầu rất quan trọng đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc các học viên sau lớp bồi dưỡng sẽ vững vàng hơn, đáp ứng niềm tin cậy của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Cán bộ cấp chiến lược phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tínCán bộ cấp chiến lược phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

TTO - Trung ương chỉ rõ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0