Tag: Nguyễn Xuân Thắng

Học phải đi đôi với làm theo lời Bác dạy

Gặp các điển hình trẻ toàn quốc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nói không chỉ thấm nhuần những kỳ vọng của Bác mà quan trọng phải là thực hành tư tưởng của Người.

Gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Đoàn.

39 'Giảng viên dạy xuất sắc' tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc 2023

Chiều 20-9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lần thứ 8 năm 2023.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên 'gồm cả cán bộ cấp cao' có biểu hiện 'tự diễn biến'

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có nhiều cán bộ không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, song một bộ phận cán bộ, đảng viên, bao gồm cả cán bộ cấp cao, có biểu hiện ‘tự diễn biến’.

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Một văn kiện mang tầm cương lĩnh

‘80 năm qua, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh’.

Khai giảng lớp bồi dưỡng các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương

Chiều 5-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

50 năm Hiệp định Paris: Minh chứng cho khát vọng hòa bình

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Hiệp định Paris là minh chứng lịch sử sống động cho khát vọng hòa bình và truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

Hội thảo văn hóa 2022: Hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển văn hóa

TTO - Với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, Hội thảo Văn hóa 2022 chính thức khai mạc sáng 17-12 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhận hơn 116.000 bài dự thi

TTO - Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 2 năm 2022 đón nhận hơn 116.000 tác phẩm dự thi từ các tác giả Việt Nam lẫn các tác giả đến từ Mỹ, Trung Quốc...

Công nghiệp hóa tại Việt Nam cần vượt "bẫy" gia công lắp ráp

TTO - "Việt Nam cần tiên phong phát triển một số ngành công nghiệp mới dựa trên lợi thế quốc gia như con đường mà Nhật Bản, Hàn Quốc từng làm, hay chỉ dừng lại ở việc trở thành công xưởng của thế giới?".