Tag: Hội nghị trung ương 8

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký nghị quyết mới của Đảng về phát triển đội ngũ trí thức

Nghị quyết do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký nêu rõ mục tiêu đến 2030 phát triển mạnh đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng để xây dựng đất nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Sáng 8-10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII sau 7 ngày làm việc.

Bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung vào Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương vừa bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, vào ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến với dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 8, bàn nhiều nội dung quan trọng

Sáng nay 2-10, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà nước pháp quyền vẫn cần 'đức trị'

TTO - Dù đề cao nhà nước pháp quyền, tôi vẫn cho rằng "đức trị" luôn quan trọng. Đạo đức của mỗi cán bộ, công dân sẽ giúp pháp luật được tuân thủ nghiêm minh, hiệu quả hơn - TS Lê Hồng Hiệp nhận định.

Nêu gương để đẩy lùi  tham nhũng

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 8, khẳng định Trung ương thống nhất cao việc ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị trung ương 8: Sẽ ra quy định mới về nêu gương

TTO - Hội nghị trung ương 8 đã khai mạc sáng 2-10 tại Hà Nội với chương trình nghị sự gồm nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu chủ tịch nước.

Đổi mới thể chế sẽ quyết định đổi mới nền kinh tế

TT - Ngày 11-12, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị trung ương 8 (khóa XI) do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài giới thiệu nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.