06/10/2023 17:44 GMT+7

Bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: UBKT Trung ương

Kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh: UBKT Trung ương

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các ông Đào Thế Hoằng - vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Lê Nguyễn Nam Ninh - vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Hiện, ông Trần Cẩm Tú - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng - làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Cũng theo thông cáo, buổi sáng Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Trước đó, ông Văn là phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an).

Tháng 6-2018, bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 11-2019, ông Văn được điều chuyển làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 7-2022, ông được bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung vào Ban Bí thưBầu bổ sung ông Lê Hoài Trung vào Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương vừa bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, vào Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên