16/05/2024 14:22 GMT+7

Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu thẩm định kỹ chất lượng bài báo, tạp chí của ứng viên

Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 sẽ thẩm định kỹ chất lượng các công trình khoa học và các tạp chí đăng tải, bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ.

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước - Ảnh: HĐGSNN

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước - Ảnh: HĐGSNN

Hiện nay, ứng viên đã hoàn tất việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại các cơ sở giáo dục đại học.

Bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa yêu cầu các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024; các hội đồng giáo sư cơ sở năm 2024; các cơ sở giáo dục đại học; viện nghiên cứu khoa học thực hiện thêm một số việc trọng tâm xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị hội đồng giáo sư các cấp thực hiện nghiêm các quy định tại quyết định 37/2018/QĐ-TTg, quyết định 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác liên quan, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai và minh bạch.

Trong đó đặc biệt chú ý đánh giá hồ sơ ứng viên đúng chất lượng và thực chất về chuyên môn - học thuật.

Thẩm định kỹ chất lượng các công trình khoa học và các tạp chí đăng tải, bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ.

Đồng thời nhắc nhở các đơn vị, cá nhân liên quan cần thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo điều kiện để hội đồng giáo sư các cấp hoạt động hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch.

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư từ ngày 1-7

Theo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố ngày 20-5 là hạn cuối cùng các hội đồng giáo sư cơ sở gửi hồ sơ thành lập hội đồng giáo sư cơ sở và danh sách ứng viên đăng ký về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Ngày 1-7 là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại hội đồng giáo sư cơ sở và gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Từ ngày 1-7 đến 22-7, các hội đồng giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Từ ngày 31-8 đến 27-9, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 từ ngày 21-10 đến 31-10.

Hội đồng Giáo sư nhà nước mời giới thiệu ứng viên tham gia hội đồng các cấpHội đồng Giáo sư nhà nước mời giới thiệu ứng viên tham gia hội đồng các cấp

Các giáo sư, phó giáo sư trên cả nước sẽ được giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học cao tham gia vào hội đồng giáo sư các cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên