Tag: Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Nhà xuất bản vừa bị xóa sổ có nhiều tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm

Nhà xuất bản Hindawi đã bị xóa sổ, trong khi nhiều tạp chí thuộc nhà xuất bản này có trong danh mục tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm năm 2023.

Công bố danh sách 28 ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ mới

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 28 ủy viên hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng Giáo sư nhà nước yêu cầu thẩm định kỹ chất lượng bài báo, tạp chí của ứng viên

Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 sẽ thẩm định kỹ chất lượng các công trình khoa học và các tạp chí đăng tải, bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ.

Hội đồng Giáo sư nhà nước mời giới thiệu ứng viên tham gia hội đồng các cấp

Các giáo sư, phó giáo sư trên cả nước sẽ được giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học cao tham gia vào hội đồng giáo sư các cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, với chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Vụ tân giáo sư, phó giáo sư bị tố thiếu liêm chính: Hệ lụy vô cùng nghiêm trọng

Bài báo "Tân giáo sư, phó giáo sư bị tố vi phạm liêm chính: Hội đồng giáo sư nhà nước nói gì?" thu hút sự quan tâm của bạn đọc

Tân giáo sư, phó giáo sư bị tố vi phạm liêm chính: Hội đồng Giáo sư nhà nước nói gì?

Sau khi Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên chính thức được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, vẫn có không ít dư luận phản ánh một số tân giáo sư, phó giáo sư "vi phạm liêm chính khoa học".

Chính thức công nhận 630 giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa chính thức công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 cho 630 nhà giáo.

Tân giáo sư, phó giáo sư năm 2023: Ngành kinh tế áp đảo

Ngành kinh tế có thêm 6 giáo sư và 86 phó giáo sư, trong đó có 2 tân phó giáo sư trẻ nhất trong đợt xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Công nhận 589 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.