21/04/2024 19:26 GMT+7

Hội đồng Giáo sư nhà nước mời giới thiệu ứng viên tham gia hội đồng các cấp

Các giáo sư, phó giáo sư trên cả nước sẽ được giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học cao tham gia vào hội đồng giáo sư các cấp.

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong phiên họp lần thứ 12 - Ảnh: HĐGSNN

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong phiên họp lần thứ 12 - Ảnh: HĐGSNN

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa đề nghị các giáo sư, phó giáo sư giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hội đồng giáo sư ngành/liên ngành năm 2024.

Các giáo sư, phó giáo sư giới thiệu ứng viên trực tuyến

Theo Hội đồng Giáo sư nhà nước, để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các giáo sư, phó giáo sư giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học cao tham gia vào ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng thời là chủ tịch các hội đồng ngành, liên ngành; thành viên của 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024.

Việc giới thiệu ứng viên được thực hiện thông qua hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến tại địa chỉ http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/.

Theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở hiện hành, ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư nhà nước và các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được giới thiệu từ ba nguồn: 1. Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2023; 2. Cơ sở giáo dục đại học; 3. Nhà giáo, nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học (giới thiệu trực tuyến).

Ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng các quy định Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Trần Anh Tuấn - chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước - cho biết thêm: "Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến quy định mỗi giáo sư, phó giáo sư chỉ được giới thiệu một lần cho mỗi hội đồng giáo sư ngành, liên ngành phù hợp, với số lượng ứng viên tối đa 15 người và không quá 3 người trong cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia cùng một hội đồng giáo sư ngành, liên ngành".

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước bổ nhiệm các ủy viên

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Giáo sư nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn là tổ chức hướng dẫn hoạt động của các hội đồng giáo sư cơ sở và các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Hội đồng tổ chức thu nhận báo cáo của các cơ sở giáo dục đại học, phân loại hồ sơ của ứng viên do các cơ sở giáo dục đại học đề nghị theo ngành, chuyên ngành khoa học, công khai hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước và chuyển đến các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Hội đồng sẽ xem xét và thông qua danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư do các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đề xuất; xét các trường hợp đặc biệt đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; xử lý các trường hợp sai sót, thắc mắc trong quá trình xét của các hội đồng giáo sư cơ sở và hội đồng giáo sư ngành, liên ngành…

Ngoài ra, Hội đồng Giáo sư nhà nước còn có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật…

Đồng thời, Thủ tướng giao chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định bổ nhiệm các ủy viên hội đồng và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hằng năm theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng bổ nhiệm các thành viên giữ chức chủ tịch và các phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm: PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng;

GS.TS - viện sĩ Châu Văn Minh, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ;

GS.TS Lê Quang Cường, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, giảng viên cao cấp Trường đại học Y Hà Nội, giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng, phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe;

GS.TS Hoàng Văn Cường, nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân, giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Tân giáo sư, phó giáo sư bị tố vi phạm liêm chính: Hội đồng Giáo sư nhà nước nói gì?Tân giáo sư, phó giáo sư bị tố vi phạm liêm chính: Hội đồng Giáo sư nhà nước nói gì?

Sau khi Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên chính thức được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, vẫn có không ít dư luận phản ánh một số tân giáo sư, phó giáo sư "vi phạm liêm chính khoa học".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên