28/05/2024 12:12 GMT+7

Học phí ngành luật ở TP.HCM có trường lên tới 181,5 triệu đồng/năm

Năm học 2024-2025, mức học phí các ngành luật tại nhiều trường đại học ở TP.HCM dao động 15,9 - 181,5 triệu đồng/năm học.

ThS Nguyễn Thái Châu - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường đại học Tài chính - Marketing - chia sẻ thông tin về học phí cho học sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

ThS Nguyễn Thái Châu - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường đại học Tài chính - Marketing - chia sẻ thông tin về học phí cho học sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Hiện nay, tại TP.HCM có khoảng 20 cơ sở giáo dục đại học (công lập và ngoài công lập) có đào tạo các ngành luật. Mức học phí của các trường rất khác nhau giữa các chương trình đào tạo ở mỗi trường.

Trong đó, nhiều trường công bố lộ trình tăng học phí mỗi năm theo quy định.

Trường đại học Luật TP.HCM có mức học phí ngành cao nhất 181,5 triệu đồng/năm

* Trường đại học Luật TP.HCM công bố mức học phí dự kiến kể từ năm học 2024 - 2025 đến năm học 2026 - 2027 đối với sinh viên các ngành hệ chính quy văn bằng 1 khóa tuyển sinh 2024.

Theo đó, mức học phí các ngành năm học 2024 - 2025 có mức từ 35.250.000 - 181.500.000 đồng/năm học.

Mức học phí khóa tuyển sinh 2024 Trường đại học Luật TP.HCM

Mức học phí khóa tuyển sinh 2024 Trường đại học Luật TP.HCM

* Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) đào tạo ngành luật với 3 chuyên ngành: luật dân sự, luật tài chính - ngân hàng, luật và chính sách công; ngành luật kinh tế với 3 chuyên ngành: luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế (tiếng Anh).

Nhà trường công bố học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh 2024 đối với chương trình tiếng Việt và chương trình tiếng Anh theo lộ trình như sau:

Học phí ngành luật ở TP.HCM có trường lên tới 181,5 triệu đồng/năm- Ảnh 3.

* Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đào tạo 2 ngành luật: luật kinh tế và luật quốc tế. Nhà trường dự kiến mức học phí 32,85 triệu đồng/năm học. Học phí hằng năm dự kiến tăng tối đa không quá 10%.

* Đại học Kinh tế TP.HCM đào tạo 2 ngành luật: luật kinh tế và luật kinh doanh quốc tế (chương trình tiên tiến quốc tế).

Đối với chương trình đào tạo đại học chính quy tại TP.HCM, nhà trường thực hiện điều chỉnh tăng, giảm hoặc giữ nguyên các mức học phí của các loại học phần, các chương trình để tiến đến năm học 2025 - 2026 thống nhất một mức học phí cho các học phần trong một nhóm theo phân loại: học phần tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt các môn tích hợp chứng chỉ quốc tế.

Mức học phí năm học 2024 - 2025 chương trình tiên tiến quốc tế: tiếng Việt: 1.065.000 đồng/tín chỉ; tiếng Anh: x 1,4; thực hành: x 1,2. Lộ trình tăng học phí mỗi năm (tăng không quá 10%/năm).

Theo nhà trường, tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên.

Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết lý thuyết, 30-45 tiết thực hành; 45-90 giờ thực tập tại cơ sở; 45-60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn.

* Trường đại học Sài Gòn đào tạo ngành luật. Học phí ngành luật thu theo mức quy định tại nghị định 81/2021 của Chính phủ (15,9 triệu đồng/năm học) và tăng theo lộ trình.

* Học viện Cán bộ TP.HCM đào tạo ngành luật có mức học phí cụ thể:

Học phí ngành luật ở TP.HCM có trường lên tới 181,5 triệu đồng/năm- Ảnh 5.

* Trường đại học Mở TP.HCM đào tạo ngành luật và ngành luật kinh tế với học phí chương trình đại trà khoảng 26 triệu đồng/năm học; ngành luật kinh tế chương trình chất lượng cao khoảng 45 triệu đồng/năm học. Học phí tăng (nếu có) không quá 10% mỗi năm.

* Trường đại học Ngân hàng TP.HCM đào tạo ngành luật kinh tế với học phí chương trình đại học chính quy chuẩn dự kiến năm học 2024 - 2025: 10.557.000 đồng/học kỳ (2 học kỳ/năm học). Lộ trình tăng học phí theo quy định Nhà nước.

* Trường đại học Tài chính - Marketing đào tạo ngành luật kinh tế. Học phí chương trình tiêu chuẩn 28 triệu đồng/năm học, chương trình tích hợp và tài năng 45 triệu đồng/năm học.

Nhiều trường tư đào tạo 3,5 năm, học phí thu theo học kỳ

* Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đào tạo ngành luật và luật kinh tế. Nhà trường công bố học phí công khai trước năm học và giữ ổn định trong suốt năm học, đảm bảo cung cấp chất lượng đào tạo tương xứng cho sinh viên.

Học phí tại HUTECH được thu theo từng học kỳ (mỗi năm học có 3 học kỳ) và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó. Đơn giá tín chỉ (hệ đại học chính quy) khóa 2024: 1,4 triệu đồng/tín chỉ (trung bình khoảng 18 - 20 triệu đồng/1 học kỳ; 55-60 triệu đồng/năm học).

* Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đào tạo 3 ngành luật: luật, luật kinh tế và luật quốc tế. Nhà trường quy định mỗi năm học có 4 học kỳ. Học phí trung bình 20 - 22 triệu đồng/học kỳ (khoảng 80 - 88 triệu đồng/năm học). Mỗi năm học phí điều chỉnh tăng không quá 6%.

* Trường đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo ngành luật kinh tế. Ngành học này có thời gian đào tạo 3,5 năm với mức học phí toàn khóa 160 triệu đồng (khoảng 45 triệu đồng/năm học).

* Trường đại học Văn Lang đào tạo ngành luật và luật kinh tế. Nhà trường áp dụng học phí theo tín chỉ. Học phí ngành luật 25.170.000 đồng/học kỳ; ngành luật kinh tế 25.410.000 đồng/học kỳ.

* Trường đại học Gia Định đào tạo ngành luật (luật kinh doanh và luật thương mại quốc tế) và ngành luật kinh tế trong 8 học kỳ (3 năm học). Học phí 12,5 triệu đồng/học kỳ (toàn khóa 120 triệu đồng).

* Trường đại học Hoa Sen đào tạo ngành luật và luật kinh tế trong thời gian 3,5 năm (tổng số 120 tín chỉ). Nhà trường thu học phí theo học kỳ (mỗi năm 3 học kỳ), trong đó học phí ngành luật kinh tế 304 triệu đồng toàn khóa (khoảng 87 triệu đồng/năm học) và ngành luật 301 triệu đồng toàn khóa (khoảng 86 triệu đồng/năm học).

* Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đào tạo ngành 2 ngành luật: ngành luật kinh tế (luật kinh doanh, luật thương mại quốc tế, luật tài chính - ngân hàng) và ngành luật (luật dân sự, luật hình sự). Học phí khóa 2024 là 1.230.000 đồng/tín chỉ. Nếu tính theo năm học, học phí ngành luật kinh tế 50.171.500 đồng/năm và ngành luật 48.941.500 đồng/năm.

* Trường đại học Văn Hiến đào tạo ngành luật thời gian 3,5 năm. Học phí mỗi học kỳ được tính theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký ở học kỳ đó, mỗi năm có 3 học kỳ. Đơn giá tín chỉ ngành ngành luật 1.243.000 đồng/tín chỉ (học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 học phí sẽ là 14.916.000 đồng/học kỳ).

Học phí mới của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM ra sao?Học phí mới của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM ra sao?

Các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM đều công bố học phí khóa tuyển sinh năm 2024, mức thu hầu hết đều tăng so với năm học trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên