21/11/2023 15:03 GMT+7

Hải Phòng yêu cầu quyết liệt hơn trong cải cách thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và quận, huyện phải quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính.

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính - Ảnh: T.THẮNG

Lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính - Ảnh: T.THẮNG

Ngày 21-11, UBND thành phố Hải Phòng cho biết chủ tịch UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các quận, huyện phải quyết liệt hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập và đơn giản hóa việc cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chí phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành.

Nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm tầng nấc trung gian, chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị.

Kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính của sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị phải được tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia (trừ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thanh tra) để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Thực hiện nghiêm việc giải trình của người đứng đầu, xin lỗi và kịp thời khắc phục đối với những trường hợp để xảy ra quá hạn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ.

Đặc biệt, cần chủ động thanh tra, kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông.

Trong đó, các sở, ban, ngành thành phố phải khẩn trương rà soát, hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước, từng giai đoạn đối với các thủ tục hành chính liên thông.

Tập trung xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" trong thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06) tại sở, ban, ngành, địa phương…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo trong năm 2023 tập trung hoàn thành xây dựng trình cấp có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2025, nhằm khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng: Thủ tục hành chính còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thông thoángThủ tướng: Thủ tục hành chính còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thông thoáng

Chiều 14-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính - trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - chủ trì phiên họp thứ sáu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên