10/08/2022 17:15 GMT+7

Hà Nội sẽ chi hơn 90 tỉ cử hàng trăm cán bộ học 'kinh nghiệm' ở Mỹ, Nhật, Singapore...

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Hà Nội sẽ chi hàng chục tỉ đồng cử nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi học tập kinh nghiệm tại một số nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật, Singapore...

Hà Nội sẽ chi hơn 90 tỉ cử hàng trăm cán bộ học kinh nghiệm ở Mỹ, Nhật, Singapore... - Ảnh 1.

Trụ sở UBND TP Hà Nội - Ảnh: T.N.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030".

Các sở gồm Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế được giao chủ trì các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo đề án kể trên.

Theo đó, sẽ có nhiều cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn được cử đi học tại một số nước tiên tiến.

Cụ thể, tại phần kế hoạch do Sở Nội vụ chủ trì, trong 4 năm từ 2022 - 2025, sẽ có chỉ tiêu 60 người được cử đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tại một số nước tiên tiến như Nhật Bản, Singapore, Mỹ… kinh phí hơn 11 tỉ đồng.

Chỉ tiêu 100 người được cử đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức, Singapore… về kinh nghiệm quản lý, phát triển nguồn nhân lực, kinh phí hơn 18 tỉ đồng.

Còn tại phần kế hoạch Sở Tài chính chủ trì, có chỉ tiêu 100 người được cử sang Đức, Mỹ, Singapore… trong giai đoạn 2022 - 2025 để học về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến, kinh phí hơn 18 tỉ đồng.

Phần Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, có chỉ tiêu 20 người được cử sang Nhật Bản, Singapore, Mỹ… học tập kinh nghiệm thực tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số…, kinh phí hơn 3,6 tỉ đồng.

Phần Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, có chỉ tiêu 20 người được cử sang Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand... học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ, kinh phí hơn 3,6 tỉ đồng.

Phần Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, có chỉ tiêu 100 người sẽ được cử đi học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Úc, Mỹ, Singapore, New Zealand..., kinh phí dự kiến hơn 18,4 tỉ đồng.

Phần Sở Y tế chủ trì có chỉ tiêu 100 người sẽ được cử đi học tại Pháp, Úc, New Zealand... về kinh nghiệm thực tế quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế, kinh phí khoảng 18,4 tỉ đồng…

Kế hoạch nêu rõ, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực thực hiện đề án, tham mưu báo cáo UBND TP quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án; chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án; rà soát, tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện hằng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu bố trí nguồn kinh phí;

Đồng thời, tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị về chỉ tiêu đào tạo sau đại học, báo cáo UBND TP và triển khai thực hiện với nội dung đào tạo sau đại học theo quy định…

Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở; chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã được UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ căn cứ vào mục tiêu cụ thể của đề án; đối tượng của từng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng để lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, phải đảm bảo đúng độ tuổi theo quy định; đảm bảo đúng vị trí việc làm theo yêu cầu từng chỉ tiêu của đề án.

Không cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong cùng một thời điểm tham gia nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc chương trình, kế hoạch, đề án khác nhau.

Trước đó, ngày 23-5, Tuổi Trẻ Online cũng đưa tin về việc UBND TP Hà Nội sẽ chi 61 tỉ đồng cử cán bộ, công chức, viên chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ. Khoản đầu tư này từ ngân sách TP, đến năm 2025 là hơn 272,3 tỉ đồng chi cho nâng cao năng lực cán bộ Hà Nội.

Hà Nội cho rằng việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hà Nội chi 61 tỉ đồng ngân sách thành phố cử cán bộ, công chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ Hà Nội chi 61 tỉ đồng ngân sách thành phố cử cán bộ, công chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ

TTO - Hà Nội sẽ chi 61 tỉ đồng cử cán bộ, công chức, viên chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ. Khoản đầu tư này từ ngân sách TP, đến năm 2025 là hơn 272,3 tỉ đồng chi cho nâng cao năng lực cán bộ Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên