Hà Nội đặt mục tiêu chia sẻ 50% hệ thống thông tin, dữ liệu

13/02/2019 14:20 GMT+7

TTO - TP Hà Nội đặt mục tiêu cho năm 2019: 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Hà Nội đặt mục tiêu chia sẻ 50% hệ thống thông tin, dữ liệu - Ảnh 1.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND Thành phố và các sở, ngành, UBND các quận huyện thị xã - Ảnh: T. HÀ

Theo Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2019 vừa được UBND TP ban hành ngày 12-2, Hà Nội khẳng định hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển "chính quyền điện tử".

"Hình thành một số thành phần của thành phố thông minh hướng tới xây dựng TP Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung trọng tâm của TP" là những nội dung được nêu rõ trong kế hoạch này.

Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2019, 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của TP được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định.

Hà Nội cũng nêu chỉ tiêu cụ thể 80% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức 3, 4, phấn đấu cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở mức 4.

Hà Nội còn đặt mục tiêu 100% các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND TP và các sở, ngành, UBND các quận huyện thị xã.

"Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng" cũng là một nội dung được Thủ đô dự định thực hiện trong năm 2019.

"Năm 2019, Hà Nội cũng dự kiến tập trung phát triển từ 1-2 khu công nghệ thông tin tập trung trọng điểm. Đồng thời, từng bước triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh như Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hà Nội, giao thông và du lịch thông minh", Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2019 của Hà Nội nêu rõ.

Thành phố thông minh tiết kiệm cho chúng ta 125 giờ mỗi năm Thành phố thông minh tiết kiệm cho chúng ta 125 giờ mỗi năm

TTO - Nghiên cứu do Intel cùng với Juniper Research đưa ra cho thấy các thành phố thông minh sẽ tiết kiệm tổng cộng 125 giờ cho mỗi công dân mỗi năm.

T. HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận