10/11/2022 09:36 GMT+7

Dự luật dân chủ ở cơ sở: Không lập ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở vừa được thông qua đã không quy định về thành lập ban thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.


Dự luật dân chủ ở cơ sở: Không lập ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở - Ảnh: QUOCHOI.VN

Sáng 10-11, Quốc hội đã thông qua Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với 443 đại biểu tán thành, chiếm tỉ lệ 88,96% tổng số đại biểu.

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật này là việc có thành lập ban thanh tra nhân dân ở các doanh nghiệp. Khi thảo luận về dự luật, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp nêu ý kiến không nên bắt buộc thành lập ban thanh tra nhân dân tại các doanh nghiệp, bởi có thể dẫn tới chồng chéo lên nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Sau nhiều phiên thảo luận, luật thông qua tiếp tục quy định việc thành lập ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước như hiện nay. Tuy nhiên, luật không quy định về thành lập ban thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

Do vấn đề đổi tên của chế định này chưa nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao nên dự thảo giữ nguyên tên gọi là "ban thanh tra nhân dân" như hiện hành, nhưng chức năng, nhiệm vụ của ban này gồm kiểm tra, giám sát như ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo báo cáo giải trình, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tập trung quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước thì thực hiện theo các quy định chung tại luật này, đồng thời dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc.

"Trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục tổng kết, đánh giá để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết Bộ luật lao động và các quy định khác có liên quan làm cơ sở để các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả", ông Tùng nêu rõ.

Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Rất khó cho doanh nghiệp tư nhân Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Rất khó cho doanh nghiệp tư nhân

TTO - Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở không phù hợp, không cần thiết với doanh nghiệp tư nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận