Thứ 6, ngày 6 tháng 8 năm 2021

Đồng ý bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh

20/11/2018 10:11 GMT+7

TTO - Với đa số phiếu tán thành, sáng 20-11 Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Đồng ý bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch - Ảnh: B.D.

Điểm đáng chú ý là quy hoạch xây dựng tỉnh đã chính thức bị các đại biểu Quốc hội bác ra khỏi luật mới.

Tích hợp quy hoạch xây dựng vào quy hoạch tỉnh

Về nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết qua lấy phiếu đại biểu thì kết quả có 46,26% đồng ý phương án quy hoạch xây dựng tỉnh được lập là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh; 53,51% đồng ý phương án quy hoạch xây dựng tỉnh được tích hợp trong quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp. 

Sau khi xem xét toàn diện và trên cơ sở kết quả lấy phiếu xin ý kiến nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và chỉnh lý khoản 2 Điều 28 dự thảo luật (sửa đổi Điều 13 Luật xây dựng) theo hướng không tiếp tục lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (quy hoạch xây dựng tỉnh) mà tích hợp nội dung này vào quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch. 

Các loại quy hoạch khác còn lại trong quy hoạch xây dựng như quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tiếp tục được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.

Với nội dung của quy hoạch tỉnh được quy định tại Điều 27 của Luật quy hoạch bảo đảm đủ căn cứ để quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng vẫn được thực hiện cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch.

Chỉnh lý quy hoạch đô thị, nông thôn

Về ý kiến đề nghị làm rõ thứ bậc của quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn được quy định tại nội dung sửa đổi Điều 13 Luật xây dựng vì không phù hợp với thứ bậc của 2 loại quy hoạch này trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được Luật quy hoạch quy định… 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết khoản 4 Điều 6 Luật quy hoạch quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn sẽ cụ thể hóa phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn trong quy hoạch tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, để làm rõ thứ bậc của các loại quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý quy định tại Điều 13 Luật xây dựng như được thể hiện tại khoản 2 Điều 28 dự thảo luật.

Cần Cần 'đóng băng quy hoạch' cao ốc trong đô thị để sửa sai

TTO - Đại biểu Quôc hội TP.HCM Trần Hoàng Ngân cho rằng quy hoạch thiếu đồng bộ, không lường trước được tốc độ đô thị hoá nhanh chóng đã khiến bộ mặt các đô thị Việt Nam nham nhở, bị nhà cao tầng bủa vây.

THÁI BÁ DŨNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận