Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Đề xuất TP.HCM được tăng quyền tự quyết với ngân sách

12/11/2017 09:42 GMT+7

TTO - Được tăng quyền tự quyết với ngân sách là một trong những đề xuất quan trong trong dự thảo nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa gửi đến các đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Đề xuất TP.HCM được tăng quyền tự quyết với ngân sách - Ảnh 1.

TP.HCM được cho là đầu tàu, đi trước và đột phá của cả nước - Ảnh: HỮU KHOA

Dự kiến, nghị quyết này sẽ được trình và thảo luận tại Quốc hội bắt đầu từ ngày 14-11 và thông qua ngày 24-11.

Có thêm nguồn lực đầu tư

Theo dự thảo, sau khi ngân sách TP bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định cho cả thời kỳ ổn định ngân sách, HĐND TP.HCM được quyết định một số việc. Gồm:

- Được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp TP; cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định tại nghị quyết này.

- Cho phép các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư để tăng chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở tuân thủ quy định của nghị quyết.

- TP.HCM cũng được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức trong nước khác và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại với mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách TP được hưởng theo phân cấp.

- Ngân sách TP sẽ được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản Nhà nước gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của TP.

- Ngân sách TP cũng được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp Nhà nước do UBND thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu.

Được quyết mức lương cho nhân tài

Nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị quyết là cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý. Cụ thể:

- "HĐND TP.HCM quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của TP.

- Chủ tịch UBND TP.HCM được ủy quyền cho chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.HCM.

- UBND TP.HCM cũng được điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc, để phù hợp với đặc điểm của TP.

Ở TP.HCM thu nhập 10 triệu đồng/tháng may ra mới đủ Ở TP.HCM thu nhập 10 triệu đồng/tháng may ra mới đủ

TTO - Kết quả khảo sát “Thêm 1,6 triệu đồng, người lao động mới đủ sống” đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều chuyên gia cho rằng mức thu nhập 6,4 triệu đồng/tháng cũng chưa đảm bảo đủ sống ở TP.HCM.

Thí điểm thu nhiều loại thuế, phí

Dự thảo nghị quyết quy định HĐND TP.HCM báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất một số cơ chế đặc thù. Gồm:

Thí điểm xây dựng và thực hiện chính sách thuế tài sản, thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất so với quy định của các sắc thuế hiện hành, trừ các chính sách thuế thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí.

Tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí nằm trong danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí.

Đặc biệt, số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu nói trên, ngân sách thành phố được hưởng 100% để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố.

Và sẽ không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Nới rộng thẩm quyền quản lý đất đai

Về quản lý đất đai, HĐND TP.HCM quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích được thực hiện như với dưới 10 ha.

Với quản lý đầu tư thì hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố theo quy định của Luật đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 điều 8 của Luật đầu tư công.

VIỄN SỰ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận