Thứ 6, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Đạo... Thở, Cười và Chạy

30/08/2017 10:05 GMT+7

TTO - Thiền sư Thích Nhất Hạnh mới về. Mới đây mà đã 10 năm từ ngày thầy về lần trước, nói chuyện "Thở và Cười" với giới doanh nhân.

- Sao lại thở và cười?

- Cuộc sống bận rộn, phải biết thở thảnh thơi cân bằng. Đời lắm thị phi, phải biết cười khoan thai hạnh phúc...

- Thở và cười tưởng cũng chẳng có gì khó. Nhưng bây giờ mà nhập môn thở và cười e là hơi khó. Phải... chạy và cười thì còn may ra!

- May ra cái gì?

- May ra mới kiếm ăn được. Phải chạy: chạy dự án, chạy cô-ta, chạy hợp đồng, chạy chức chạy quyền, chạy biên chế... Chạy trối chết còn chưa có ăn, ngồi đó mà thở. Rồi phải cười: cười nhăn nhở, cười cầu tài, cười cho văng tiền văng bạc...

- Coi bộ những người như vậy khó mà đắc đạo rồi...

- Ai có đường nấy, sao nói những người theo trường phái “chạy và cười” lại không đắc đạo?

- Làm gì có cái đạo nào giục giã người ta chạy thậm thịch và cười nham nhở như ông nói mà đắc đạo?

- Có đấy: đạo... tặc!

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận