Tag: dân tộc rất ít người

​Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.

Danh sách huyện nghèo được ưu tiên xét tuyển thẳng

TTO - Bộ GD- ĐT vừa công bố danh sách huyện nghèo, người dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên xét tuyển thắng vào ĐH, CĐ năm 2014.